ZLATNA VRATA Edukacijom protiv socijalne isključenosti osoba s invaliditetom

Projekt "Uključi se" usmjeren je usavršavanju profesora, mentora i svih koji kroz institucije ili nezavisni sektor rade, ili planiraju raditi, s osjetljivim društvenim skupinama

 

Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata provodi projekt Uključi se! Edukacijom u turizmu i ugostiteljstvu protiv socijalne isključenosti financiran iz Europskog socijalnog fonda (UP.02.2.2.03.0023).

Projekt je usmjeren usavršavanju profesora, mentora i svih koji kroz institucije ili nezavisni sektor rade, ili planiraju raditi, s osjetljivim društvenim skupinama – osobama s invaliditetom, starijim osobama i slično.

U sklopu projekta, 15.11. 2018. u 15 sati u Centru Zlatna vrata, započinje edukacija za predavače i mentore za rad s ranjivim skupinama, što uključuje edukaciju u on-line metodi podučavanja prilagođen osobama s invaliditetom kroz mentorsko-savjetodavni rad na daljinu, edukaciju mentora koji provode praktičnu nastavu o komunikacijskim i andragoškim pristupima u radu s ranjivim skupinama, te kvalitetan rad s polaznicima edukacija ili korisnicima usluga čije potrebe i mogućnosti odudaraju od standardnih.

Za edukaciju se mogu javiti svi zainteresirani koji u svom poslu ili u volonterskom radu vide potrebu za kvalitetnijom i inkluzivnijom komunikacijom, kao i svi kojima Uvjerenje o završenom programu takvog tipa može koristiti kako u daljnjem radu, tako i kod zapošljavanja i apliciranja na natječaje EU fondova.

Edukacija je besplatna, traje 3 tjedna, otprilike po 3 dana, te se po završetku izdaje Uvjerenje o završenom programu. Prijaviti se možete do 14.11.2018. na telefon 021 361 524, e-mail info@zlatnavrata.hr ili osobno na adresi Dioklecijanova 7, Split.

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti