GRAD OMIŠ Traži se 30 radnica u sklopu projekta 'Zaželi posao' za potporu starijim te osobama s invaliditetom

Uvjet za mogućnost rada su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

Grad Omiš objavio je Javni poziv za prijem u radni odnos 30 radnica za pomoć i potporu starijim osobama, osobama u nepovoljnom položaju i osobama s invaliditetom, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta 'Zaželi posao na području Grada Omiša', na određeno vrijeme – 24 mjeseca, radi novootvorenih poslova.

Zaposlenje obuhvaća puno radno vrijeme, bez mogućnosti smještaja, dok je naknada za prijevoz djelomična.

Razina obrazovanja posloprimca može biti završena osnovna škola, srednja škola od tri ili četiri godine, a radno iskustvo nije važno.

Mjesto rada je područje Grada Omiša, uključujući sva naselja.

Opis poslova obuhvaća sljedeće: dostava namirnica, održavanje čistoće stambenog prostora, pranje i glačanje rublja, ostale usluge u kući,  pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni i osobnom izgledu, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje, pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, i drugi poslovi vezani uz zadovoljenje zdravstvenih, higijenskih, prehrambenih i društvenih potreba te potreba socijalne integracije starijih osoba, osoba s invaliditetom i osoba u nepovoljnom položaju .

 Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 1. ožujka 2019. do 28. veljače  2021. godine.

Uvjeti za mogućnost rada su: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi, udomiteljskih obitelji i odgojnih zavoda, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag šest mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.

 Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o evidentiranju kandidatkinje u evidenciji nezaposlenih osoba

- presliku osobne iskaznice

- presliku dokaza o završenom najvišem stupnju obrazovanja

- presliku drugih dokumenata koji potvrđuju ispunjavanje uvjeta Javnog poziva, ako je primjenjivo.

 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave može se preuzeti u Gradu Omišu, Trg kralja Tomislava 5/I, Omiš, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, u vremenu od 7 do 15 sati ili na službenim mrežnim stranicama Grada Omiša, www.omis.hr.

Prijava na ovaj javni poziv podnosi se u roku od osam dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje poštanskim putem ili osobno na adresu: Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/I, 21310 Omiš, zaključno s danom 22. veljače 2019. godine.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje., a rok za prijavu je do 22. veljače.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti