VARAŽDIN Crveni križ traži rehabilitatora za mlade i odrasle osobe s invaliditetom

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin udruga je za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje zadaća zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja

 

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin objavilo je natječaj za rehabilitatora/radnog terapeuta (m/ž) u poludnevnom boravku za mlade i odrasle osobe s invaliditetom, na području Varaždina u Varaždinskoj županiji, na određeno vrijeme, radi novootvorenih poslova.

Zaposlenje je na puno radno vrijeme u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja, dok je naknada za prijevoz u cijelosti.

Uvjeti na radnom mjestu podrazumijevaju rad na jednom mjestu.

Kao razina obrazovanja traži se viša ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat.

Potrebno je poznavanje stranih jezika – engleski i njemački, zatim osnova

informatike: word, excel, internet, kao i imati vozački ispit B kategorije te radno

iskustvo od godinu dana uz položen državni stručni ispit.

U opis poslova spada:

- provođenje habilitacije i rehabilitacije mladih i odraslih osoba s posebnim potrebama;

- procjena ograničenja i sposobnosti;

- organizacija aktivnosti i slobodnog vremena.

Uvjeti:

- završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije, ili završen diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti i pedagogije;

- radna terapija;

- poželjno radno iskustvo u radu s osobama s invaliditetom te posjedovanje licence za samostalan rad.

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

- životopis;

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (kopija);

- elektronički zapis podataka iz HZMO-a o radnopravnom statusu;

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci).

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata, nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 4. ožujka.

Pismene zamolbe na natječaj dostavljaju se na adresu poslodavca: Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, 42000 Varaždin, Stanka Vraza 8, gdje se može i osobno doći uz najavu na mobitel broj: 042 214496, a email kontakt je: ravnatelj@gdck-varazdin.hr.

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje zadaća zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja. Zalaže se za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštite ljudskih prava.

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalno društvo Crvenog križa.

Klaudija Klanjčić