Roditelji smo bebe s teškoćama u razvoju i još ne koristimo pravo na uslugu rane intervencije

PITANJE: V. I. (21) Rođen nam je sin s teškoćama u razvoju. Živimo u selu i nemamo puno informacija, gotovo pa smo odsječeni od svijeta, a liječnica nam je predložila pokretanje postupka za uslugu rane intervencije.

 

Možete li nam dati više informacija o tome kako ostvariti to pravo? Što pružaju te usluge i do koje dobi djeteta?

ODGOVOR: Rana intervencija je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelja za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.

Usluga rane intervencije se pruža djetetu kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne poteškoće, u pravilu do navršene treće godine života, a najdulje do navršene sedme godine života djeteta i njegovim roditeljima, odnosno udomiteljima radi uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu, ako se takva usluga ne osigurava u okviru zdravstvene djelatnosti.
 Uslugu rane intervencije pružaju domovi socijalne skrbi, centri za pružanje usluga u zajednici, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici koji pružaju socijalne usluge. Usluga se pruža u obitelji korisnika, odnosno u udomiteljskoj obitelji te kod pružatelja usluga. Usluga se pruža u trajanju do pet sati tjedno.
Nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije, centar za socijalnu skrb traži ocjenu pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge te rješenjem priznaje pravo na pružanje usluge. Korisnik kojemu se pruža rana intervencija ne može istodobno koristiti usluge psihosocijalne podrške.
Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

In Portal

 

 

Povezane vijesti