SABOR RH Zastupnica Ljubica Lukačić s predstavnicima HSUIR-a raspravljala o položaju i pravima invalida rada u Lijepoj našoj

Očekuje se da će u novom Zakonu o socijalnoj skrbi, koji je u izradi, osobna invalidnina biti oslobođena svih cenzusa, izvijestila je saborska zastupnica Lukačić

 

Saborska zastupnica Ljubica Lukačić prošli je četvrtak, povodom  Nacionalne kampanje #Tjedan dana s invalidima rada, primila izaslanstvo Hrvatskog saveza udruga invalida rada (HSUIR).

Delegaciju invalida rada predvodili su predsjednik HSUIR-a Josip Petrač te izvršni direktor Saveza Leke Sokolaj,  zajedno s čelnicom Udruge invalida rada Zagreba Nadom Vorkapić i predsjednicom Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih Jadrankom Krstić.

Na samom početku sastanka predstavnici HSUIR-a i UIR-a Zagreba ukazali su na brojne probleme s kojima se susreću invalidi rada tijekom vještačenja i mogućnosti ulaganja žalbe na nalaz i mišljenje vještaka, na što je Lukačić informirala sugovornike da se sustav utvrđivanja invaliditeta privodi kraju, što znači da bi uskoro osobe s invaliditetom u RH trebale dobivati od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dokument kojim će moći dokazati status osobe s invaliditetom, a oni nezadovoljni moći će uložiti žalbu.

Vezano za osobne invalidnine, svi nazočni su se usuglasili da ona nije socijalna naknada. Očekuje se da će u novom Zakonu o socijalnoj skrbi, koji je u izradi, osobna invalidnina biti oslobođena svih cenzusa.

Isto tako, predstavnici HSUIR-a izvijestili su saborsku zastupnicu da su u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dobili informaciju da su osnovane radne skupine za izradu Zakona o osobnoj asistenciji, kao i Zakona o inkluzivnom dodatku. Ujedno su izrazili želju da budu članovi tih radnih skupina. Lukačić je istaknula kako je točno da su radne skupine osnovane, a što se tiče članstva u istima predložila je dogovor s krovnom organizacijom – SOIH-om te prijedlog samom Ministarstvu.

HSUIR-ovci su nadalje obavijestili sve prisutne da su dobili informacije u kojoj se fazi nalazi Zakon o financiranju udruga i saveza osoba s invaliditetom. Ujedno su istaknuli kako je donošenje ovog Zakona izuzetno važno za opstanak udruga i saveza osoba s invaliditetom.

Lukačić je na kraju obećala da će i dalje činiti sve kako bi se zakonodavni okvir u Republici Hrvatskoj uskladio s novim načinom vještačenja, a HSUIR-ovci će joj dostaviti svoje prijedloge za izmjene zakona za koje smatraju da direktno utječu na ostvarivanje prava osoba s invaliditetom.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti