SABOR RH Prvi radni sastanak skupine 'Zastupnici u borbi protiv raka'

ZBPR omogućuje zastupnicima detaljnu raspravu o različitim i multi-sektorskim aspektima borbe protiv raka, kao što su prevencija, dijagnostika, liječenje i kronična i palijativna skrb, kao i okoliš, sigurnost hrane, financije i slično

 

Predstavnici udruga su tijekom sastanka iznijeli svoja razmišljanja o aktualnoj, kako ističu, alarmantnoj situaciji u Hrvatskoj vezanoj uz borbu protiv raka

U Hrvatskome saboru održan je prvi radni sastanak skupine zastupnika 'Zastupnici u borbi protiv raka' (ZBPR) koja je osnovana u siječnju ove godine. Predsjednik ZBPR-a je zastupnik Siniša Varga (nezavisni), a dopredsjednici zastupnica Romana Jerković (SDP) i zastupnik Ivan Ćelić (HDZ).

Na sastanku, na kojem se raspravljalo o stajalištima pacijenata o politici borbe protiv raka, osim članova ZBPR-a, sudjelovali su gosti Ivica Belina iz Koalicije udruga u zdravstvu, Ivana Kalogjera iz udruge Nismo same, Vesna Ramljak iz udruge Europa Donne Hrvatska te Ljiljana Vukota iz udruge Sve za nju.

Predstavnici udruga su tijekom sastanka iznijeli svoja razmišljanja o aktualnoj, kako ističu, alarmantnoj situaciji u Hrvatskoj vezanoj uz borbu protiv raka te su informirali zastupnike o mogućnostima njezina poboljšanja kroz ciljane promjene u organizaciji zdravstvene zaštite te modelu financiranja zdravstvene zaštite.

- Udruge pacijenata svesrdno pozdravljaju i podržavaju inicijativu Zastupnici u borbi protiv raka - kazao je predsjednik KUZ-a Ivica Belina te podsjetio da je rak jedan od vodećih javnozdravstvenih problema u svijetu i kao takav predstavlja i složeni društveni problem za svaku zemlju, pa tako i za Hrvatsku.

- Ovu inicijativu smatramo prvim korakom u postizanju nacionalnog konsenzusa oko javnih politika u zdravstvu koje moraju biti iznad stranačke i ideološke pripadnosti. Osobito je važno što je ona pokrenuta uoči donošenja i implementacije Nacionalnog plana za borbu protiv raka te očekujemo da će to biti osiguranje da Nacionalni plan doista zaživi u svim svojim segmentima i donese značajan napredak u sveobuhvatnoj onkološkoj skrbi u Republici Hrvatskoj, te promijeni negativne trendove u pojavnosti malignih bolesti i smrtnosti od raka - istaknuo je Belina.

Sljedeći radni sastanak ZBPR-a održat će se u svibnju 2019. s temom 'Gledišta struke na politiku borbe protiv raka' u suradnji s Hrvatskim onkološkim društvom i Hrvatskim društvom za internističku onkologiju HLZ-a.

ZBPR omogućuje zastupnicima detaljnu raspravu o različitim i multi-sektorskim aspektima borbe protiv raka, kao što su prevencija, dijagnostika, liječenje i kronična i palijativna skrb, kao i okoliš, sigurnost hrane, financije i sl., a temeljni dokument za rad ove inicijative je Rezolucija Hrvatskog sabora o zloćudnim tumorima (NN 121/2009) i nacrt Nacionalnog plana protiv raka. ZBPR će kontinuirano raditi s Vladom i resornim ministarstvima, Uredom pučke pravobraniteljice te lokalnim i regionalnim vlastima, a isto tako i nevladinim organizacijama, poput udruga pacijenata i udruga liječnika i medicinskih sestara, kao i proizvođačima farmaceutske i medicinske opreme.

Anita Blažinović