MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 'Međunarodni kulturni odnosi Europske unije - Europa, svijet, Hrvatska'

Cilj konferencije je potaknuti raspravu o mogućnostima i izazovima današnje međunarodne kulturne suradnje i analizirati modalitete koji vode intenzivnijoj i funkcionalnijoj suradnji i razmjeni Europske unije sa svijetom

 

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, RIJEKA 2020 d.o.o.  i Sveučilište u Rijeci, u suradnji s mrežom Culturelink/IRMO i Opservatorijem za kulturne politike iz Francuske, pozivaju na sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji 'Međunarodni kulturni odnosi Europske unije - Europa, svijet, Hrvatska', koja će se održati 30. i 31. svibnja 2019. u Rijeci, Europskoj prijestolnici kulture 2020. Godine, najavila je Rijeka 2020.

Konferencija se organizira uoči godine u kojoj će Rijeka ponijeti titulu Europske prijestolnice kulture.

Pojašnjeno je da je cilj konferencije potaknuti raspravu o mogućnostima i izazovima današnje međunarodne kulturne suradnje i analizirati modalitete koji vode intenzivnijoj i funkcionalnijoj suradnji i razmjeni Europske unije sa svijetom. Sve brže promjene koje danas obilježavaju svijet (digitalna komunikacija, društveni mediji, pojava novih aktera na globalnoj razini, brza urbanizacija, promjene kulturnih vrijednosti), nameću pitanja o tome kako podržati, unaprijediti i ojačati prakse kulturne razmjene i interakcije.

- Jesu li napori u promicanju razmjene kulturnih dobara i usluga dovoljni? Kako se zalagati za odlučniju ulogu kulture u razvojnim politikama i međusektorskom povezivanju? Kako poduprijeti ulogu lokalne zajednice u međunarodnoj kulturnoj suradnji? Kako se kulture suočavaju sa čestim globalnim nestabilnostima? - pitanja su na koje će se pokušati odgovoriti.

Četiri osnovne teme konferencije su: Uloga kulturnih politika u poticanju međunarodne kulturne suradnje; Kulturne mreže, izraz kulturnih promjena u međunarodnim odnosima; Kulturna diplomacija kao faktor jačanja vanjskih odnosa EU s trećim zemljama; Hrvatska u međunarodnoj kulturnoj suradnji.

Kao govornici, na konferenciji će sudjelovati četrdesetak hrvatskih i inozemnih profesora, istraživača, djelatnika u kulturi, diplomata, predstavnika kulturnih institucija, europskih i međunarodnih organizacija.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti