Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

PITANJE: K. J. (18) Slijepa sam od rođenja. Ove godine završiti ću Hotelijersko-turističku i ugostiteljsku školu Zadar. Želim nakon toga upisati fakultet, interesira me ako pokušam u Zagrebu postoji li neka organizacija, udruga...

... netko tko bi mi pomogao dok ne upoznam grad? Imam li prednost pri upisu zbog sljepoće?

ODGOVOR:  U postizanju samostalnosti u orijentaciji i kretanju u Zagrebu može Vam pomoći Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ koji provodi specifične programe rehabilitacije, uključujući orijentaciju i kretanje, za slijepe i visoko slabovidne osobe.

Što se tiče prava prednosti pri upisu, možete ostvariti to pravo ukoliko imate utvrđen postotak tjelesnoga oštećenja 60 posto i više odnosno svi kandidati s invaliditetom koji imaju stupanj tjelesnoga oštećenja 60 posto i više (prema rješenju izdanom od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ostvaruju pravo prednosti pri upisu što znači da se upisuju pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag i zadovolje

Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu ima za studente s oštećenjima vida na raspolaganju pomoćnu tehnologiju (čitače ekrana, govorne jedinice, govorne kalkulatore, brajev pisač) 

na provjeri posebnih sposobnosti koju provode pojedine sastavnice (fakulteti/akademije). Kako bi kandidat ostvario ovo pravo dužan je u propisanom roku Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje preporučenom poštom poslati rješenje o stupnju tjelesnoga oštećenja (original ili ovjereni preslik). Rok za slanje rješenja navodi se u tekstu Natječaja za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija za svaku akademsku godinu. U tekstu Natječaja možete pronaći i ostale informacije o upisu i dokumentima koje je potrebno priložiti za upis na svaku od sastavnica Sveučilišta.

Neki od oblika potpore koje tijekom studija možete ostvariti putem Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu su prilagodba nastavne literature, potpora u akademskom okruženju od strane vršnjaka putem sveučilišnog kolegija "Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“ te individualizirano prilagođeni način polaganja ispita i kolokvija. Također, Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu ima za studente s oštećenjima vida na raspolaganju pomoćnu tehnologiju (čitače ekrana, govorne jedinice, govorne kalkulatore, brajev pisač) koju, prema potrebi, studenti s oštećenjima vida mogu koristiti za potrebe studiranja u prostorima Ureda ili se može na određeno vrijeme posuditi sastavnici dok sastavnica ne osigura vlastitu opremu.

Informacije o pravima i oblicima potpore za kandidate i studente s invaliditetom možete pronaći na internetskoj stranici Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr/uredssi).

Na pitanje odgovorile:
Valentina Novak Žižić, mag. soc. rad., stručna suradnica u Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, predsjednica Povjerenstva za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, redovita profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Foto Daniel Kasap/PIXSELL