HRVATSKA LIGA PROTIV RAKA Psiho-onkološko savjetovalište za oboljele od karcinoma

Stalna dostupnost individualne terapijske pomoći, uz već uhodane grupne aktivnosti podrške za onkološke bolesnike i članove njihovih obitelji, snažan su poticaj za osnivanje ovog stalnog psihoonkološkog savjetovališta

 

Čitatelji In Portala podsjetili su nas da je u Aplikacijskom centru Hrvatske lige protiv raka od ovog travnja počelo s radom stalno psihoonkološko savjetovalište za bolesnike i članove njihovih obitelji.

Naime, navedena Liga je u okviru provedbe dosadašnjih programa primarne, sekundarne i tercijarne prevencije malignih bolesti odlučila otvoriti zbog sve većih potreba i stalno psihoonkološko savjetovalište za bolesnike i članove njihovih obitelji.

- Aktivnosti Savjetovališta usmjerene su individualnom radu s bolesnicima i članovima njihovih obitelji neovisno u kojoj je fazi proces dijagnostike, liječenja ili rehabilitacije. Usluge Savjetovališta su besplatne, a namijenjene su kako članovima Lige tako i drugim osobama koje nisu članovi i članice Lige, a boluju od maligne bolesti – objavljeno je na web službenoj stranici Lige, hlpr.hr.

Poznato je da je dijagnostika, liječenje i rehabilitacija onkoloških bolesnika dugotrajan, zahtjevan i složen proces.

- Cjelokupna problematika složena je i zbog činjenice da maligne bolesti spadaju u skupinu onih bolesti koje značajno utječu i na obitelj oboljele osobe jer se mogu pojaviti različiti problemi i poremećaji u funkcioniranju obitelji. Nadalje, određeni psihološki i psihijatrijski problemi i poremećaji mogu se pojaviti kako u samih bolesnika tako i u članova obitelji. Osnovni stručni tim čine onkolog, psihijatar i psiholog, kako u početnoj fazi dijagnostike tako i dugotrajnom procesu liječenja i rehabilitacije malignih bolesti. U početnoj fazi dijagnostike i liječenja malignih bolesti najvažniji član stručnog tima je onkolog. Uz onkologa značajnu ulogu ima i psihijatar. Tijekom početnog razdoblja u prvom je planu rješavanje osnovne medicinsko-onkološke problematike, ali nužno je da se i bolesnici i članovi njihovih obitelji čim prije počnu prilagođavati na novonastale životne okolnosti i na suočavanje s daljnjim, često i nepredvidivim tijekom i ishodom bolesti. Moguća je pojava i razvoj niza mentalnih problema i poremećaja i kod bolesnika koji prethodno nisu imali dijagnosticirani psihijatrijski poremećaj te je nužna koordinacija stručnog tima. Osim toga maligne se bolesti mogu razviti i kod osoba koje već prethodno imaju dijagnosticiranu neku psihijatrijsku bolest ili poremećaj i čije liječenje treba usklađivati s novim okolnostima – objašnjeno je.

Napomenuto je i da većina bolesnika, kao i članova obitelji, već i u ranom razdoblju razvoja malignih bolesti proživljavaju cijeli niz intenzivnih oscilacija osjećaja i promjena raspoloženja (npr. tuga, strah, nesigurnost, bijes, itd.), koji mogu biti izuzetno snažni i dugotrajni te je nužno da na raspolaganju imaju stručni tim psihijatara i psihologa koji će im pomoći da se nose s novonastalim okolnostima i emocionalnim stanjem.

- Tijekom svih faza liječenja i rehabilitacije moguća je pojava i razvoj psiholoških i psihijatrijskih problema, koje je bitno pratiti i liječiti psihoterapijskom podrškom, a povremeno, ako je nužno, i farmakoterapijom, za što je izuzetno bitna suradnja onkologa i psihijatra. U daljnjem tijeku liječenja i dugotrajnog procesa rehabilitacije potrebno je proširiti tim i uključiti i druge stručnjake – rehabilitatore, socijalne radnike, radne terapeute, itd. – navedeno je.

Ujedno, kratko i sažeto su navedeni neki od zdravstvenih psihološko-psihijatrijskih poremećaja koji prate maligne bolesti, bilo kod samog bolesnika bilo kod članova njegove obitelji. Stalna dostupnost individualne terapijske pomoći, uz već uhodane grupne aktivnosti podrške za onkološke bolesnike i članove njihovih obitelji, snažan su poticaj za osnivanje ovog stalnog psihoonkološkog savjetovališta.

Savjetovalište vodi prof. dr. sc. Mirjana Grubišić-Ilić, specijalistica neuropsihijatrije, subspecijalistica socijalne psihijatrije svakog utorka od 10 sati, sve do 15. lipnja, a potom od 3. rujna 2019.

Klaudija Klanjčić