UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM KRIŽEVCI Susret osoba s invaliditetom Hrvatske 'Križevci 2019'

Susretu će nazočiti oko 200 osoba s invaliditetom (19 udruga osoba s invaliditetom iz 16 gradova i deset županija Hrvatske i Grad Zagreb), kao i osobe iz javnog, političkog, kulturnog i vjerskog života

 

Udruga osoba s invaliditetom Križevci, na blagdan Sv. Marka Križevčanina, u subotu 7. rujna 2019. godine u restoranu 'Vojarna', ulica Franje Tuđmana bb, sa početkom u 9,00 sati, uz visoko pokroviteljstvo Grada Križevaca i medijsko pokroviteljstvo Radija Križevci, organizira 19. Susret osoba s invaliditetom Hrvatske 'Križevci 2019'.

Susretu će nazočiti oko 200 osoba s invaliditetom (19 udruga osoba s invaliditetom iz 16 gradova i 10 županija Hrvatske i Grad Zagreb), kao i osobe iz javnog, političkog, kulturnog i vjerskog života.

Cilj susreta:

- Druženje osoba s invaliditetom s osobama iz javnog, kulturnog i političkog života, kako bi im se pokazalo da je život sa invaliditetom vrijedan kao i svaki drugi, satkan od tuge i radosti, smijeha i suza i ljubavi – kao takav ne mora nam biti težnja za povratak na staro, već nadahnuće u izgradnji društva koje prihvaća sve različitosti;
- Potaknuti javnost, tijela javnih vlasti, poslodavaca i stručne osobe na sve veću brigu za osnaživanje i uključivanje osoba s invaliditetom u društvene procese te podizanju svijesti javnosti, tijela vlasti, poslodavaca i stručne osobe o pitanjima koja se tiču osoba s invaliditetom (pristupačnost, participaciju, jednakost, zapošljavanje, odgoj i obrazovanje, socijalna zaštita, zdravstvo i druga područja svakodnevnog života). Ovi susreti osoba s invaliditetom imaju i duhovni sadržaj, kako bismo u liku i duhu sv. Marka Križevčanina tražili utjehu, nadu i novu snagu, a u molitvi da nam se udjeli milost da svoju vjeru dublje razumijemo i snagom Duha Svetoga u njoj živimo.Druženje osoba s invaliditetom sa osobama iz javnog, kulturnog i političkog života, kako bi im se pokazalo da je život sa invaliditetom vrijedan kao i svaki drugi, satkan od tuge i radosti, smijeha i suza i ljubavi – kao takav ne mora nam biti težnja za povratak na staro, već nadahnuće u izgradnji društva koje prihvaća sve različitosti;

- Potaknuti javnost, tijela javnih vlasti, poslodavaca i stručne osobe na sve veću brigu za osnaživanje i uključivanje osoba s invaliditetom u društvene procese te podizanju svijesti javnosti, tijela vlasti, poslodavaca i stručne osobe o pitanjima koja se tiču osoba s invaliditetom (pristupačnost, participaciju, jednakost, zapošljavanje, odgoj i obrazovanje, socijalna zaštita, zdravstvo i druga područja svakodnevnog života).

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti