JASTREBARSKO Nabavom mobilnih rampi omogućen pristup osobama s tjelesnim invaliditetom na ruti 'kulTure'

Provedbom projekta očekuje se predstavljanje i pozicioniranje Jastrebarskog kao grada prilagođenog turistima s invaliditetom, te stjecanje atraktivnog prekograničnog turističkog odredišta

 

U sklopu projekta 'kulTura' nabavljene su mobilne rampe za svladavanje visinske razlike stepenica i olakšani pristup teško pokretljivim osobama i osobama u invalidskim kolicima na ukupno devet lokacija u Jastrebarskom, od čega na tri lokacije objekata kulturne baštine, pet lokacija ugostiteljskih objekata koji se nalaze na turističkoj ruti 'kulTure' i Info centru Jaska.

Projekt 'kulTura' zamišljen je kao pilot projekt u Jastrebarskom i Črnomlju s ciljem širenja na ostale male gradove prekograničnog područja s jednako neprepoznatljivom kulturnom baštinom, a pogodnom za turistički razvoj. Osnovna ideja kulTure je na jednostavan, ali autentičan i inovativan način predstaviti bogatu kulturnu baštinu malih prekograničnih gradova kroz obilazak objekata nepokretne kulturne baštine (u Jastrebarskom 14, u Črnomlju 15). U okviru projekta oba grada osmislila su turističke ture po objektima kulturne baštine i ključnim ‘cool’ točkama zanimljivima zbog lokalne baštine, gastronomije i umjetnosti, a kao posebna ciljna skupina su upravo osobe s tjelesnim invaliditetom, stoga je bilo potrebno osigurati pristup objektima osobama u invalidskim kolicima. Također, u sklopu projekta predviđeno je stručno osposobljavanje lokalnih vodiča-interpretatora za vođenje osoba s tjelesnim invaliditetom.

Provedbom projekta očekuje se predstavljanje i pozicioniranje Jastrebarskog kao grada prilagođenog turistima s invaliditetom, te stjecanje atraktivnog prekograničnog turističkog odredišta.

Anita Blažinović