ANKA SLONJŠAK Prva godišnjica Područnog ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Splitu

Povodom obilježavanja prvog mjeseca rada Područnog ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Splitu, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak izdala je priopćenje koje In Portal prenosi u cijelosti:

 

- Otvorenje Područnog ureda za osobe s invaliditetom u Splitu u listopadu 2019., koje je uslijedilo nakon otvorenja Područnog ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku u studenom 2018., proizašlo je iz općeg strateškog cilja institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom - Zaštite ljudskih prava osoba s invaliditetom podjednako u svim područjima Republike Hrvatske. Područni ured u Splitu, koji je započeo s radom 10. listopada 2019., nadležan je za područje Splitskodalmatinske, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske i Zadarske županije, a zapošljava dvije osobe.

Otvaranjem područnih ureda nastojimo osobama s invaliditetom koje žive na području za koje su područni uredi osnovani, približiti informacije o pravima koja imaju, o tome gdje i na koji način ta prava mogu ostvariti i kome se obratiti u slučaju kršenja njihovih prava te kako se zaštiti od diskriminacije na temelju invaliditeta.

Tijekom prvog mjeseca rada Područni ured Split je iz područja nadležnosti navedene četiri županije, zaprimio četrdeset i osam obraćanja osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji, koji su postavljali upite i tražili savjete o načinima ostvarivanja njihovih prava u svim područjima života i rada (socijalna skrb, mirovinsko osiguranje, pristupačnost, mobilnost, zapošljavanje i rad, te ostala područja). Na upite je odgovarano usmeno ili pisano, a u slučaju utvrđenog kršenja prava osoba s invaliditetom pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je u skladu sa ovlastima iz čl. 9. i 10. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom, uputila odgovarajuće preporuke institucijama i pravnim osobama o potrebi usklađivanja postupanja sa nacionalnim zakonodavstvom odnosno Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

U prvih mjesec dana rada Područnog ureda u Splitu upućeno je ukupno dvadeset preporuka. Osim postupanja po pojedinačnim pritužbama, Ured pravobranitelja za osobe sinvaliditetom sukladno zakonskim ovlastima upozorava, predlaže, obavještava i daje preporuke tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim i fizičkim osobama, te predlaže poduzimanje mjera za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom i zahtijeva izvješća o poduzetim mjerama. Tako je iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom upućena preporuka sto trideset i jednoj jedinici lokalne samouprave iz sve četiri gore navedene županije za osiguranjem odgovarajućeg broja parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom bez naplate. Do sada je zaprimljeno devetnaest odgovora.

U planu aktivnosti Područnog ureda u Splitu u predstojećem razdoblju predviđen je sastanak s predstavnicima grada Splita i udruga osoba s invaliditetom na temu poboljšanja pristupačnosti javnih površina, te pristupačnosti ugostiteljskih i trgovačkih objekata u gradu Splitu. U cilju uspostavljanja što kvalitetnije partnerske suradnje sa udrugama osoba s invaliditetom i roditelja djece s teškoćama u razvoju, planiramo posjete udrugama za osobe s invaliditetom iz sve četiri županije, a u cilju poticanja kvalitetnijih suradničkih odnosa sa drugim institucijama bitnim za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom, obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom (3. prosinca) posvetili smo organizaciji okruglog stola na temu 'Važnost međuresorne suradnje u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom', na koji će biti pozvani sve relevantne ustanove, udruge i pojedinci. 

Mediji, kao (su)kreatori percepcije javnosti o osobama s invaliditetom i posrednici u prenošenju informacija o pravima i položaju osoba s invaliditetom, važan su partner institucije Ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom, koji pridonose vidljivosti Područnog ureda u javnosti i prenošenju informacija o nadležnosti i djelokrugu rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom - zaključila je u priopćenju pravobraniteljica Slonjšak.

In Portal

 

Povezane vijesti