BLAŽENKA DIVJAK Odluka o visini novčane potpore za troškove prijevoza za studente s invaliditetom

Riječ je o iznosu od 1.500 kuna, a rok za podošenje prijava je 30. lipnja 2020. godine

 

Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 23/15), ministrica znanosti i obrazovanja donijela je Odluku o visini iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom za akademsku godinu 2019./2020. uza zahtjeve za ostvarivanje prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za akademsku godinu 2019./2020.

Riječ je o iznosu od 1.500 kuna, a rok za podošenje prijava je 30. lipnja 2020. godine. Više informacija  o prijavi, kao i obrasce za prijavu možete pronaći na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti