U Europi je još uvijek raširena diskriminacija i nasilje nad ženama

Europa se još uvijek suočava s raširenom diskriminacijom temeljenom na spolu, rasi i etničkoj pripadnosti, a različiti oblici nasilja nad ženama i dalje su ozbiljan problem ne samo u obitelji, već i u javnom i političkom životu, izjavila je u Rimu ravnateljica vladina ureda za ravnopravnost spolova Helena Štimac Radin

Ona je sudjelovala na sastanku potpore talijanskoj ministrici za integracije Cecile Kyenge Kashetu, porijeklom iz Konga, koja je bila predmetom seksističkih i rasističkih verbalnih napada u Italiji.

"Njezin slučaj ukazuje na činjenicu da se Europa još uvijek suočava s raširenom diskriminacijom temeljenom na spolu, rasi i etničkoj pripadnosti. Različiti oblici nasilja nad ženama i dalje su ozbiljan problem ne samo u obitelji, već i u javnom i političkom životu. Žene ne samo da su brojčano zapostavljene u politici, već su i češće od muškaraca suočene s brojnim predrasudama u njihovu političkom angažmanu", kazala je Štimac Radin po priopćenju iz njezina ureda.

Žene su, stoji u priopćenju, "često žrtve višestruke diskriminacije" te demokratska društva moraju stvoriti stabilno okruženje za sve osobe, neovisno o spolu, rasnoj i etničkoj pripadnosti.

Sastanku u palači Chigi u Rimu, sjedištu talijanske vlade, odazvalo se uz Hrvatsku 16 predstavnika država članica EU-a, ministara i ostalih visokih predstavnika iz Belgije, Litve, Bugarske, Grčke, Malte, Poljske, Portugala, Rumunjske, Švedske, Velike Britanije, Austrije, Cipra, Francuske, Irske i Latvije koji su u Rimskoj deklaraciji pozvali sve zemlje članice EU-a i Europsku komisiju da pripreme prijedlog za "Pakt za Europu različitosti i borbe protiv rasizma 2014-2020".

Na prijedlog Štimac Radin prihvaćeni su svi amandmani koji pozivaju na suzbijanje rodno zasnovane diskriminacije. Hrvatska je 2008. godine usvojila Zakon o suzbijanju diskriminacije u svim njezinim oblicima.

Hina

Foto: PIXSELL