EUROPSKI DAN LOGOPEDIJE Poremećaji čitanja i pisanja - nove tehnologije i novi pristupi

Svi zainteresirani građani dobit će stručne informacije vezane uz dijagnostičke i terapijske postupke, načinima prevencije poremećaja, logopedsko-terapijskim mogućnostima rješavanja problema te pravima djece i osoba s poremećajima čitanja i pisanja

 

U sklopu obilježavanja Europskog dana logopedije - na zagrebačkom Cvjetnom trgu 7. ožujka od 10 do 13 sati - održat će se javnozdravstvena akcija koja ima za cilj promicati svijest o potrebi prevencije poremećaja čitanja i pisanja kako bi se prevenirale sve negativne posljedice na akademska postignuća, socijalnu uključenost pojedinca, njegovo mentalno zdravlje i kvalitetu života općenito.

Svi zainteresirani građani dobit će stručne informacije vezane uz dijagnostičke i terapijske postupke, načinima prevencije poremećaja, logopedsko-terapijskim mogućnostima rješavanja problema te pravima djece i osoba s poremećajima čitanja i pisanja, odnosno disleksije.

Hrvatsko logopedsko društvo se već skoro dva desetljeća pridružuje obilježavanju Europskog dana logopedije u organizaciji krovne Europske asocijacije logopeda (CPLOL-a). Svake godine taj dan posvećen je određenom području iz poremećaja glasa, govora, jezika, komunikacije, poremećaja gutanja i oštećenja sluha. Tema ovogodišnjeg dana logopedije nosi naziv 'Poremećaji čitanja i pisanja - nove tehnologije i novi pristupi'.

Javnozdravstvena akcija održava se u organizaciji Hrvatskog logopedskog društva, Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Europske asocijacije logopeda.

Božica Ravlić

 

Povezane vijesti