MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji

Cilj Poziva je unapređenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Pozivom se osigurava provedba Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je, s obzirom na okolnosti vezane uz borbu protiv širenja koronavirusa te uputu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o izbjegavanju okupljanja više od pet osoba na jednom mjestu, 27. travnja 2020. godine održalo informativnu radionicu, putem video aplikacije, za ograničeni trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava UP.02.2.2.11 'Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji', ukupne vrijednosti 70.000.000,00 kuna, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda (ESF).

Cilj Poziva je unapređenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Pozivom se osigurava provedba Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osobito u dijelovima koji se odnose na osiguravanje geografski ravnomjerno rasprostranjenih usluga potpore žrtvama i osiguravanje dovoljnog broja skloništa radi sigurnog smještaja i proaktivne pomoći žrtvama, osobito ženama i njihovoj djeci.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice područne (regionalne) samouprave, definirane Odlukom o osiguravanju geografski ravnomjerne rasprostranjenosti usluge skrbi izvan vlastite obitelji u skloništu za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji, u kojima se ne pruža usluga skrbi izvan vlastite obitelji u skloništu: Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Ličko-senjska i Dubrovačko-neretvanska županija.

Na radionici su prihvatljivi prijavitelji informirani o ciljevima Poziva, prihvatljivim aktivnostima, kriterijima natječaja te postupcima za prijavu i dodjelu sredstava za provedbu projekata.

Božica Ravlić

 

Povezane vijesti