EUROPSKA MREŽA ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE Webinar 'Kako možemo osigurati neovisan život za sve?'

Predstavnici europskih organizacija koje okupljaju osobe s invaliditetom iznijeli su različita iskustva i primjere temeljem kojih se može zaključiti kako je i dalje raširena predrasuda i zabluda da se pravo na samostalan život ne odnosi na sve osobe s invaliditetom

 

Europska mreža za neovisno življenje (ENIL) održala je 15. rujna 2020. godine webinar na temu: 'Kako možemo osigurati neovisan život za sve? - Usluge za ljude s različitim vrstama oštećenja', objavili su iz ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Organizatori webinara okupili su brojne govornike iz raznih dijelova Europe (Švedska, UK, Francuska, Litva, Nizozemska, Hrvatska, BiH), predstavnike osoba s invaliditetom raznih vrsta oštećenja, kako bi podijelili svoja iskustva o neovisnom življenju.

Članice i članovi ENIL-a odabrali su ovu temu kao iznimno važnu te su ovim webinarom željeli doprinijeti otklanjanju brojnih zabluda i predrasuda o neovisnom životu koje su i dalje prisutne u društvu, a zbog kojih se osobe s invaliditetom i dalje suočavaju s preprekama koje onemogućavaju uključivanje u svakodnevni život zajednice.

Predstavnici europskih organizacija koje okupljaju osobe s invaliditetom iznijeli su različita iskustva i primjere temeljem kojih se može zaključiti kako je i dalje raširena predrasuda i zabluda da se pravo na samostalan život ne odnosi na sve osobe s invaliditetom, posebno ističući zanemarivanje i nerazumijevanje potrebe da se sve usluge (primjerice osobna asistencija) kojima se osobama s invaliditetom pruža podrška neovisnom življenju moraju osigurati svima, neovisno o vrsti oštećenja koje imaju. Upozoreno je na činjenicu da se neovisno življenje može osigurati jedino omogućavanjem potpunog pristupa u svim životnim područjima (odgoj, obrazovanje, rad, zapošljavanje, sport, kultura i drugo), a posebno je istaknuta važnost osiguranja pristupa informacijama u potpunom opsegu, jer jedino tako osobe s invaliditetom mogu same donositi svoje odluke na ravnopravnoj razini sa svim ostalim članovima društva. Važnost pristupačnosti informacija posebno se potvrdila u proteklom razdoblju tijekom trajanja izvanrednih okolnosti vezanih za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom.

Uz isticanje prepreka i problema s kojima se susreću, govornici su iznijeli i primjere dobre prakse u svojim područjima, a razmjena iskustava i rasprava koja je uslijedila nakon izlaganja govornika poslužit će kao temelj za poduzimanje novih aktivnosti usmjerenih k unapređenju usluga i instituta kojima se osigurava neovisan život u zajednici (osobna asistencija, inkluzivni dodatak, poslovna sposobnost, deinstitucionalizacija, stav medija, položaj civilnog društva i drugo).

Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom webinaru je prisustvovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.

 

Autorica: Božica Ravlić

 

Povezane vijesti