MARKUŠBRIJEG Udruga djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Sveta Ana traži edukacijskog rehabilitatora

Misija i ciljevi Udruge Sveta Ana su pomagati djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, omogućiti im da imaju jednake mogućnosti u zadovoljavanju svojih potreba, omogućiti im da se njihov doprinos cijeni i omogućiti im da se njihova ljudska prava poštuju

 

Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije raspisala je natječaj za edukacijskog rehabilitatora/radnog terapeuta (m/ž) u Markušbrijegu, naselju u sastavu Općine Lobor, na određeno vrijeme, radi novootvorenih poslova.

Zaposlenje je na puno radno vrijeme u dvije smjene, bez mogućnosti smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti.

Kod posloprimca kao razina obrazovanja traži se viša ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij ili doktorat, dok radno iskustvo nije važno. Zvanje koje je potrebno jest edukacijski rehabilitator ili radni terapeut.

Opis poslova obuhvaća edukacijsko-rehabilitacijsku individualnu terapiju, radnu individualnu terapiju, kreativne radionice, radionice aktivnosti svakodnevnog života - provođenje rehabilitacije i habilitacije po programu projekta.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 23. rujna.

Svi zainteresirani trebaju poslati pismene zamolbe na e-mail:  sveta.ana.udruga@gmail.com.

Misija i ciljevi Udruge Sveta Ana su pomagati djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, omogućiti im da imaju jednake mogućnosti u zadovoljavanju svojih potreba, omogućiti im da se njihov doprinos cijeni i omogućiti im da se njihova ljudska prava poštuju. Adresa sjedišta Udruge je Markušbrijeg 130b, 49253 Lobor.

 

Autorica: Klaudija Klanjčić