MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom roditelju za jedno dijete

Svjesno potrebe za cjelovitim unapređenjem Zakona, pokrenuli smo postupak izrade novog propisa. Sukladno Zakonu o procjeni učinka propisa, za Zakon o socijalnoj skrbi bit će provedeno e-savjetovanje prilikom čega će zainteresirana javnost imati priliku dati svoje prijedloge i primjedbe, poručili su iz ministarstva

Roditelj - njegovatelj

 

In Portalu se obratio roditelj dvoje djece s teškoćama u razvoju koji navodi kako jedno dijete ima treći stupanj invaliditeta, drugo dijete ima četvrti stupanj, ali nema višestruka oštećenja i roditelj dakle, tvrdi kako ni za jedno dijete nema pravo na status roditelja njegovatelja.

Predlaže da se u situacijama poput njegove prizna status roditelja njegovatelja barem jednom roditelju i da se prilikom vođenja postupaka gleda ukupna situacija obitelji, a ne da se u istoj obitelji  za svako dijete s poteškoćama vodi zasebni  postupak. U nastavku  slijedi  odgovor Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike:

- Zakonom o socijalnoj skrbi je propisano da pravo na status roditelja njegovatelja ostvaruje jedan od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno postojanje jednog od sljedećih uvjeta: potpuna ovisnost o pomoći i njezi druge osobe jer je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koje je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen, potpuna nepokretnost i uz pomoć ortopedskih pomagala te postojanje više vrsta teških oštećenja zdravlja zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba - kazali su iz Ministarstva i pojasnili tko sve može ostvariti pravo na status njegovatelja.

- Iznimno, kada su roditelji djeteta s teškoćama u razvoju umrli ili nijedan od roditelja ne živi s djetetom ili o njemu ne brine, ili živi s djetetom, ali mu ne pružiti potrebnu njegu zbog svog psihofizičkog stanja, status njegovatelja može se priznati jednom od članova obitelji s kojim živi u obiteljskoj zajednici.

Nadalje, pravo na status roditelja njegovatelja se umjesto roditelju, može priznati i bračnom ili izvanbračnom drugu roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili roditelja osobe s invaliditetom. Pravo na status njegovatelja se može priznati i bračnom ili izvanbračnom drugu, te formalnom ili neformalnom životnom partneru osobe s invaliditetom.

Slijedom navedenog, pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom roditelju za jedno dijete, pod uvjetom da su ispunjeni svi Zakonom propisani uvjeti te ne postoji mogućnost vođenja jednog postupka za dvoje djece – kazali su.                                                            

- Zaključno vas izvješćujemo da je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike temeljem kontinuiranog praćenja i analize učinaka pojedinih odredbi Zakona o socijalnoj skrbi, svjesno potrebe za cjelovitim unapređenjem Zakona, pokrenulo postupak izrade novog propisa. Sukladno Zakonu o procjeni učinka propisa, za Zakon o socijalnoj skrbi bit će provedeno e-savjetovanje prilikom čega će zainteresirana javnost imati priliku dati svoje prijedloge i primjedbe - poručili su iz Ministarstva.

Anita Blažinović

 

Autorica:  Anita Blažinović

 

 

Povezane vijesti