GRAD ZAGREB Dodjela novčane pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica poplave

Javni poziv za dostavu dokaza radi dodjele novčane pomoći za ublažavanje i otklanjnje posljedica poplave u Gradu Zagrebu 24. srpnja 2020. otvoren je do 18. ožujka

Novac, kune - ilustracija.

 

Na temelju članka 41. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20) i članka 4. Odluke o novčanoj pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica izvanrednog događaja (poplave) u Gradu Zagrebu 24. srpnja 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/21), dana 18. veljače 2021. objavljen je Javni poziv za dostavu dokaza radi dodjele novčane pomoći za ublažavanje i otklanjnje posljedica izvanrendnog događaja (poplave) u Gradu Zagrebu 24. srpnja 2020., koji je otvoren do 18. ožujka.

Dokumentacija za prijavu:

- IZJAVA 1 - nepostojanje dugovanja;

- IZJAVA 2 - naknada štete preko osiguravajućih društava;

- Potvrda MUP-a RH da je na dan 24. srpnja 2020. osoba imala prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi stambeni objekt oštećen poplavom;

- Preslika prednje stranice kartice tekućeg računa ili presliku ugovora o tekućem računu gdje je vidljiv IBAN ili Potvrda Banke ili Izvadak iz tekućeg računa iz kojeg je vidljiv IBAN tekućeg računa, a za zajedničke prostorije koje je prijavio predstavnik suvlasnika dostaviti presliku računa upravitelja zgrade (sredstva će se isplatiti na račun zajedničke pričuve).

Sve relevantne informacije, uključujući popis fizičkih osoba koje ostvaruju pravo na isplatu novčane pomoći po gradskim četvrtima, nalaze se na ovoj poveznici.

Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti i na porti Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, Ulica grada Vukovara 56a.

Klaudija Klanjčić

 

Autorica: Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti