PRIMOŠTEN Predstavljen sveučilišni predmet 'Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom'

Konferenciju su organizirali Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora

Prizor s konferencije.

 

Na znanstveno-stručnoj konferenciji s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom 'Odgojno-obrazovna, zdravstvena i socijalna infrastruktura za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom', održanoj u Primoštenu od 6. do 8. travnja 2021., predstavljen je sveučilišni predmet 'Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom' s naglaskom na rezultate evaluacije predmeta.

Kako je objavljeno na internet stranici Sveučilišta u Zagrebu, izlaganje o sveučilišnom predmetu 'Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom' s naglaskom na rezultate evaluacije predmeta održala je voditeljica Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, Valentina Novak Žižić, mag. act. soc.

Nositelj predmeta je Sveučilište u Zagrebu, a provodi se od akademske godine 2011./2012.

- U okviru predmeta koji je na raspolaganju svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, studenti s invaliditetom mogu ostvariti potporu vršnjaka - pomagača koja im je, ovisno o vrsti teškoća/oštećenja, potrebna u akademskom okruženju. Vršnjačka potpora upravo je jedan od primjera individualnih oblika potpore studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju (potpora 'jedan na jedan'). Provođenjem vršnjačke potpore može se svladati niz prepreka koje egzistiraju u akademskom okruženju. Rezultati evaluacije upućuju na zaključak da je ovakav način ostvarivanja jednakih mogućnosti za studente s invaliditetom u sustavu visokog obrazovanja učinkovit i obostrano koristan. Stoga je potrebno osvještavanje važnosti kolegija, ne zanemarujući pritom i druga moguća rješenja u visokom obrazovanju s ciljem osnaživanja i izjednačavanja mogućnosti studenata s invaliditetom - stoji na internet stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Konferenciju su organizirali Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora.

Napomenimo još naposljetku da, kako je već uobičajeno u svijetu osoba s invaliditetom u smislu diskriminacija, ipak ne dobivaju svi studenti/ce s invaliditetom mogućnost potpore, iako imaju sve preduvjete.

 

Izvor: Sveučilište u Zagrebu

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti