MINISTARSTVO SOCIJALE Državna tajnica Marija Pletikosa na konferenciji o EU strategiji o pravima osoba s invaliditetom

Strategija se nadovezuje na postignuća prethodne Europske strategije za osobe s invaliditetom 2010. - 2020. te postavlja daljnje ciljeve za Europu bez prepreka i osnaživanje osoba s invaliditetom kako bi mogle uživati prava koja im pripadaju i u potpunosti sudjelovati u društvu i gospodarstvu

Marija Pletikosa

 

U sklopu portugalskog predsjedanja Vijećem EU, 19. i 20. travnja 2021., održana je video konferencija visoke razine na kojoj je predstavljena Europska strategija za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

Strategija se nadovezuje na postignuća prethodne Europske strategije za osobe s invaliditetom 2010. - 2020. te postavlja daljnje ciljeve za Europu bez prepreka i osnaživanje osoba s invaliditetom kako bi mogle uživati prava koja im pripadaju i u potpunosti sudjelovati u društvu i gospodarstvu.

Sudionike konferencije uvodno su pozdravili portugalski premijer Antonio Costa i povjerenica Europske komisije za jednakost Helena Dalli nakon čega je uslijedilo predstavljanje Strategije te rasprave po tematskim sesijama.

Tijekom tematskih sesija sudionici su raspravljali o ključnim područjima koja utječu na svakodnevni život osoba s invaliditetom poput pristupačnosti, samostalnog života, deinstitucionalizacije, socijalnih usluga u zajednici, zapošljavanja i uključivog obrazovanja.

Državna tajnica Marija Pletikosa istaknula je kako je Republika Hrvatska trenutačno u postupku izrade Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine, kao implementacijskog okvira za provedbu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Europske strategije za o pravima osoba s invaliditetom 2021.-2030.

Prilikom definiranja ciljeva Nacionalnog plana nastojalo se obuhvatiti sva područja života osoba s invaliditetom i to kroz šest posebnih ciljeva usmjerenih na: inkluzivni odgoj i obrazovanje, sustav zapošljavanja osoba s invaliditetom, sustav zdravstvene zaštite za osobe s invaliditetom, proces deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije, pristupačnost izgrađenog okruženja i prijevoza, pristupačnosti sadržaja javnog života i sigurnosti u kriznim situacijama.

Također, državna tajnica Pletikosa navela je kako će se prilikom izrade plana posebna pažnja posvetiti metodologiji prikupljanja relevantnih statističkih podataka i definiranja pokazatelja kako bi se što učinkovitije pratilo provedbu politiku i mjera usmjerenih na osobe za invaliditetom. Državna tajnica je stoga toplo pozdravila ovakvu razmjenu dragocjenih iskustava i primjera dobre prakse kao i uspostavu zajedničkog EU okvira.

 

Izvor: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti