Udruga distrofičara Krapina: Aktivno pružanje socijalne pomoći

Udruga planira i realizira programe koji promiču socijalnu, medicinsku, edukativnu i profesionalnu rehabilitaciju. Aktivno sudjeluje u pružanju raznih oblika socijalne pomoći, obavlja prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći te daje upute, savjete i preporuke pri rješavanju problema svojih članova

Udruga distrofičara Krapina osnovana je u travnju 2007.godine, na inicijativu skupine sadašnjih članova, s ciljem da doprinese kvaliteti življenja osoba koje boluju od neuromuskularnih bolesti.


Jedni od glavnih ciljeva udruge su promicati i zaštititi zajedničke zdravstvene, socijalne, humanitarne i slične ciljeve, osnažiti osobe oboljele od mišićne distrofije i članove njihove obitelji, kroz aktivnosti udruge doprinijeti u aktivaciji članova u društvenoj zajednici, poboljšati kvalitetu življenja članova, senzibilizirati javnost i ukazivati na potrebe članova Udruge te stvoriti dobru suradnju s lokalnom upravom i samoupravom.
Važne djelatnosti udruge su da planira i realizira programe koji promiču socijalnu, medicinsku, edukativnu i profesionalnu rehabilitaciju. Aktivno sudjeluje u pružanju raznih oblika socijalne pomoći, obavlja prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći, te daje upute, savjete i preporuke pri rješavanju problema svojih članova. Učlanjuje i vodi evidenciju o članstvu, animira osobe s invaliditetom, njihove srodnike i prijatelje te ugledne javne radnike da se učlanjuju u Udrugu. Organizira stručne i edukativne, športske i rekreativne aktivnosti za sve članove Udruge. Promiče umjetničko i kreativno izražavanje članova Udruge kroz kreativne radionice, te organizira kulturno-zabavne programe. Surađuje sa srodnim udrugama osoba s invaliditetom radi razmjene iskustva, planiranja zajedničkih aktivnosti i organiziranja skupova i susreta za članove.

Socijalne usluge

Predsjednica udruge Mirjana Janžek navela nam je neke od problema koje nastoje riješiti. Udruga još uvijek nema prostor za rad, što ih ne sprječava da aktivno rade za svoje članove. Okupljaju se u iznajmljenom prostoru, gdje organiziraju druženja, radionice i sastanke. Cilj koji si postavljaju je pružiti socijalne usluge članovima tj. osigurati im pomoć druge osobe kroz osobne asistente, uslugu pomoćnice u kući, osigurati prijevoz, ortopedsko pomagalo i sl. s ciljem da osoba ostane u vlastitom domu te spriječiti odlazak u starački dom. Udruga trenutno zapošljava 12 osobnih asistenata, dok sve administrativne i ostale poslove rade članovi predsjedništva volonterski. Predsjednica udruge naglašava specifičnosti problema ljudi koji žive u ruralnim sredinama kao njihovi članovi koji nemaju mogućnost dobivanja pomoći svakodnevne njege, a zbog svoje bolesti ne mogu početi dan bez da im druga osoba pomogne ustati iz kreveta. 
Vizija Udruge je stvoriti sustav u kojem će se izjednačiti mogućnosti osoba sa invaliditetom, prihvatiti njihova različitost i poštovati ljudska prava.

Božica Ravlić