PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA Međunarodna konferencija 'Prevencijom do kulture nenasilja'

Podsjetimo da se na čelu neovisnog tijela za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova nalazi Višnja Ljubičić, koju je na mjesto pravobraniteljice za ravnopravnost spolova imenovao Hrvatski sabor na osmogodišnji mandat dva puta

Višnja Ljubičić

 

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova pokroviteljica je međunarodne stručne konferencije 'Prevencijom do kulture nenasilja' koja će se održati 28. i 29. svibnja 2021. u Rijeci u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Podsjetimo da se na čelu neovisnog tijela za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova nalazi Višnja Ljubičić, dipl. iur., koju je na mjesto pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na prijedlog Vlade RH imenovao Hrvatski sabor na osmogodišnji mandat dva puta: 28. listopada 2011. godine i 31. listopada 2019. godine.

 

Izvor: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti