Kako osoba s invaliditetom može pokrenuti vlastiti posao

Projekt E-course poduzetništvo namijenjen je svim građanima koji imaju namjeru postati poduzetnici, a poseban cilj je doprijeti do osoba s invaliditetom i potaknuti ih na poduzetništvo

Završna konferencija na kojoj će se predstaviti projekt 'E-course poduzetništva –  prilagođen osobama s oštećenjem vida' održava se na Ekonomskom fakultetu u Splitu 29. i 30. listopada 2013. s početkom u 10 sati. Sudionici konferencije (osobe s invaliditetom, studenti, nezaposleni i drugi potencijalni budući poduzetnici) upoznat će se s poticajima, potpornim institucijama, načinima pokretanja gospodarske aktivnosti u njihovoj državi, kao i edukacijom na temu: ‘Kako pokrenuti vlastiti posao’.

Projekt E-course poduzetništvo namijenjen je svim osobama koje imaju namjeru postati poduzetnici, a poseban cilj nam je doprijeti do osoba s invaliditetom i potaknuti ih na poduzetništvo. U projekt su uključene Hrvatska kao nositelj projekta i tri zemlje iz okruženja kao partneri: Albanija, Makedonija i Srbija te Indija kao virtualni partner.

Doc. dr. sc. Ivana Bilić