MINISTARSTVO SOCIJALE Izglasane izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o volonterstvu

Omogućavanjem rada do polovice punog radnog vremena će se korisnicima obiteljske mirovine postići njihova veća socijalna uključenost u zajednicu i osigurati dodatna radna snaga na tržištu rada

Rezultati saborskog glasovanja, grafika.

Zastupnici Hrvatskoga sabora na sjednicama održanima 14. i 15. srpnja 2021., većinom su glasova donijeli Zakone o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o volonterstvu.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

Ovim izmjenama Zakona se predlaže da se korisnicima obiteljske mirovine omogući rad do polovice punog radnog vremena uz istovremenu isplatu mirovine u punom iznosu.

Također, korisnicima najniže mirovine omogućit će se rad do četiri sata bez umanjenja mirovine.

Prema važećoj regulativi, korisnici obiteljske mirovine nemaju mogućnost rada uz istovremenu isplatu mirovine, stoga se njima u slučaju zaposlenja obustavlja isplata obiteljske mirovine.

Predloženim izmjenama povećat će se rashodi Državnog proračuna u procijenjenom iznosu od 1,47 milijuna kuna u 2021., 46,2 milijuna kuna u 2022. i 68,88 milijuna kuna u 2023. godini. Također, povećat će se prihodi od doprinosa za mirovinsko osiguranje u procijenjenom iznosu od 2,86 milijuna kuna u 2021., 33,6 milijuna kuna u 2022. i 43,46 milijuna kuna u 2023. godini.

Procijenjeno je da bi ukupan broj korisnika obiteljske mirovine koji bi radio do polovice radnog vremena bio oko 1100 osoba u 2021., 3200 osoba u 2022. te oko 4100 osoba u 2023. godini.

Omogućavanjem rada do polovice punog radnog vremena će se korisnicima obiteljske mirovine postići njihova veća socijalna uključenost u zajednicu i osigurati dodatna radna snaga na tržištu rada.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu

Ovim izmjenama Zakona cilj je usklađivanje s trenutnim stanjem na području volonterstva, uklanjanje postojećih prepreka i nejasnoća vezanih uz primjenu trenutno važećeg Zakona, olakšavanje primjene Zakona organizatorima volontiranja, usklađivanje postojećih trendova u volontiranju te olakšavanje rada i unapređivanje efikasnosti saziva Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva.

Zakon će se uskladiti s pozitivnim propisima Republike Hrvatske te će se definirati četverogodišnje trajanje mandata članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva i mogućnost imenovanja i zamjena članova.

U Nacionalni odbor uključit će se predstavnici tijela državne uprave nadležnog za mlade, civilnu zaštitu, turizam i sport te nacionalne agencije nadležne za provođenje programa Europske unije koji se odnose na volonterstvo. Pri tome će većinu u Nacionalnom odboru činiti organizacije civilnog društva koje se bave razvojem volonterstva.

Između ostaloga, izmjenama i dopunama Zakona će se definirati pojmovi volontiranja poslovnog subjekta, koordinatora volontera, programa volonterskog centra i načina njihovog financiranja te će se redefinirati pojam dugotrajnog volontiranja i omogućiti dugotrajno volontiranje maloljetnih volontera.

Također, uredit će se jasna distinkcija između pojmova 'volontiranje' i 'pripravnički staž', načelo zabrane iskorištavanja volontera te će se dodatno zaštititi djeca uključena u volontiranje. Izmijenit će se odredbe o sadržaju potvrde o volontiranju i omogućiti izdavanje potvrde elektroničkim putem te će se dopustiti volontiranje kojim se zamjenjuje rad u slučaju nastupa izvanrednih situacija.

 

Izvor: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti