HALMED Ukinuta indikacija lijeka Forxiga 5 mg za šećernu bolest tipa 1

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izvijestila je u subotu o ukidanju indikacije lijeka Forxiga 5 miligrama (dapagliflozin) za šećernu bolest tipa 1 dok je on i dalje odobren za šećernu bolest tipa 2 i kronično zatajenja srca sa smanjenom ejekcijskom frakcijom

Lijekovi, ilustracija.

 

HALMED navodi kako od 25. listopada lijek Forxiga (dapagliflozin) 5 mg više nije odobren za liječenje šećerne bolesti tipa 1 te se ne smije koristiti kod navedenih bolesnika.

Nositelj odobrenja AstraZeneca odlučio je ukinuti indikaciju tog lijeka u dozi od 5 mg u liječenju dijabetesa tipa 1 zbog nuspojave dijabetička ketoacidoza koja je poznata nuspojava dapagliflozina, sa čestom učestalošću te se može javiti u manje od 1 na 10 osoba.

Prestanak liječenja dapagliflozinom u bolesnika mora provesti ili nadzirati liječnik specijalist za liječenje šećerne bolesti, čim to bude klinički izvedivo.

Nakon prestanka liječenja dapagliflozinom preporučuje se učestalo praćenje razine glukoze u krvi. Dozu inzulina treba pažljivo povećavati kako bi se minimizirao rizik od hipoglikemije.

Navedena izmjena ne utječe na ostale indikacije za primjenu dapagliflozina u dozi od 5 mg i 10 mg, ističu u HALMED-u.

Dapagliflozin je i dalje odobren u liječenju šećerne bolesti tipa 2 te u liječenju simptomatskog kroničnog zatajenja srca sa smanjenom ejekcijskom frakcijom.

 

Hina

 

Povezane vijesti