Diskriminacija, mobing i lažno suosjećanje

Sandra Š. (27) Poštovana Ana Marija, molim Vas kome se mogu obratiti za pomoć kada sam sigurna da se nada mnom vrši mobing. Moj nadređen skoro svakodnevno naglašava ostalim zaposlenicima kako prema meni moraju imati obzira jer ja navodno imam manje sposobnosti zbog toga što sam osoba s tjelesnim invaliditetom. Ja izvršavam sve poslove koji su u mojoj nadležnosti...

Upravo stoga me smeta takav odnos i ponavljanje da manje vrijedim. Takvim izjavama kod pojedinih zaposlenika izaziva dojam da ja koristim svoje stanje kako bih radila manje, što apsolutno nije istina. Također često spominje da kako bi bilo bolje da pokušam naći način za dobivanje invalidske mirovine, što je potpuno van pameti. Ja sam psihički i fizički zdrava osoba. Rođena sam s razlikom u dužini donjih ekstremiteta.
ODGOVOR:
Draga Sandra,
u Vašoj situaciji očigledno se radi o diskriminaciji i mobingu kako ste naveli. Mobing jest pojam vrlo blizak diskriminaciji, s razlikom da ima za cilj otjerati osobu s radnoga mjesta. Ipak, prilikom zaštite od mobinga i diskriminacije koriste se isti mehanizmi zaštite. Prvo sredstvo koje savjetujem da upotrijebite jest podnošenje pritužbe osobi koja je nadređena osobi koja nad Vama vrši mobing. Kako navodite da nad Vama vrši mobing osoba koja je Vama nadređena, mogu pretpostaviti da se možda radi o osobi koja vrši najvišu funkciju u poduzeću u kojem ste zaposleni. Ako je tome tako, molim Vas da svoj problem podijelite sa ostalim kolegama u koje imate povjerenja. Također, savjetujem Vam da svaki napad zabilježite (vrijeme napada, način napada...), a pogotovo da dokumentirate one napade koji su upućeni pismenim putem, time ćete olakšati dokazivanje u određenim postupcima u kojima je ono potrebno.
Upućujem Vas da svoj slučaj izložite Pučkom pravobranitelju i Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom. Pravobranitelji će zaprimiti Vašu prijavu, obavijestit će Vas o Vašim pravima i obvezama te će poduzeti potrebne mjere ukoliko zaključe da su one potrebne.
Također, postoji mogućnost sudske zaštite koja se može ostvariti različitim tužbama pa tako Vam na raspolaganju stoje: tužba za utvrđenje diskriminacije, tužba za zabranu ili otklanjanje diskriminacije, tužba za naknadu štete. Tužbom za zabranu ili otklanjanje diskriminacije zabranit će se postupanja kojim se krše Vaša prava te će se poduzeti radnje kako bi se uklonila diskriminacija ili njezine posljedice. TužbomAna Marija Pavelić za naknadu štete možete ostvariti pravo na naknadu štete (imovinske i neimovinske) u određenom iznosu. Valja napomenuti da se u Vašem slučaju radi o težem obliku diskriminacije jer se ista ponavlja u dužem vremenskom periodu. Kako je diskriminacija počinjena u području rada ovi sporovi smatraju se sporovima iz radnog odnosa čija je specifičnost da trebate u roku od petnaest dana od povrede prava podnijeti zahtjev poslodavcu za ostvarenje prava. Ukoliko poslodavac ne udovolji Vašem zahtjevu, svoje pravo tek tada možete ostvariti na sudu također u roku od petneast dana. Međutim, sudska je praksa pokazala da se može pokrenuti postupak na sudu u području diskriminacije i bez zadovoljenja ovog procesnog koraka. Ipak, zbog pravne sigurnosti savjetujem Vam da udovoljite ovoj procesnoj pretpostavci. Također, smatram da biste se trebali obratiti sudu samo ukoliko smatrate da ćete moći učiniti vjerojatnim postojanje diskriminacije, ukoliko to učinite, suprotna strana morat će dokazati da do diskriminacije nije došlo. Međutim, ukoliko ne uspijete dokazati vjerojatnost diskriminacije, izgubit ćete sudski spor te ćete vjerojatno morati platiti sudske troškove.

Kako se u odgovoru nalazi mnoštvo informacija, molim Vas da se obratite Udruzi Mobbing koja će Vas dodatno savjetovati i uputiti kako se koristiti određenim sredstvima zaštite. Udruga Mobbing može Vas i zastupati, ali samo u sredstvima koja se koriste izvan suda. U udrugu možete doći osobno na adresu: Domobranska 4 u Zagrebu, ali je možete kontaktirati i na e-mail adresu: udruga.mobbing@zg.t-com.hr. Spomenuta udruga osim pravnih, pruža i psihosocijalne savjete te održava radionice za pomoć pa se udruzi možete obratiti ukoliko Vam je i ta vrsta pomoći potrebna. Ako se odlučite za postupak pred sudom morat ćete postupak osobno voditi ili možete zatražiti pomoć osobe koja pruža pravnu pomoć, odnosno odvjetnika.

Ana Marija Pavelić, Pravna klinika u Zagrebu