HZMO Podsjetnik na dostavu dokaza o visini inozemne mirovine radi isplate novčanog primanja

Podsjetnik na dostavu dokaza o visini inozemne mirovine radi isplate jednokratnog novčanog primanja prenosimo u cijelosti

Novci, ilustracija.

 

Podsjećamo korisnike hrvatske mirovine s inozemnim elementom (korisnici koji uz hrvatsku mirovinu primaju i dio mirovine iz inozemstva te koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu), da radi isplate jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 30. lipnja 2022. dostave dokaz o iznosu mirovine za ožujak 2022. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu.

Dokaz može biti:

- potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi netoiznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za ožujak 2022.;

- potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak 2022. u netoiznosu.

Na internetskim stranicama HZMO-a dostupan je online obrazac na poveznici putem kojeg je korisnicima omogućena dostava dokaza o visini inozemne mirovine. Osim putem online obrasca, dokaz o visini inozemne mirovine može se dostaviti poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta uz popunjenu Tiskanicu za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine. Tiskanica se može preuzeti na internetskim stranicama HZMO-a na poveznici, u područnim ustrojstvenim jedinicama HZMO-a ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina.

Korisnici mirovine koji su radili u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, trebaju na online obrascu ili Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine označiti polje - Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti HZMO-u.

Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine koji uz mirovinu ostvarenu u RH primaju i inozemnu mirovinu te imaju prebivalište u RH, pod uvjetom da im ukupno mirovinsko primanje u RH i inozemstvu, isplaćeno za ožujak 2022., ne prelazi iznos od 4100,00 kuna i da nisu zaposleni, predviđena je najkasnije u srpnju 2022. i o tome će korisnici biti pravodobno informirani.

 

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje