SLAVONSKI BROD Javni poziv za pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnim školama

Radni zadaci pomoćnika u nastavi obuhvaćaju pružanje potpore učeniku/učenicima s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima

Dijete s teškoćama u razvoju

 

Grad Slavonski Brod objavio je Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama u Slavonskom Brodu te Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnim školama u Slavonskom Brodu.

Javni pozivi objavljeni su u sklopu europskog projekta 'Helping – faza V' – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu. Na temelju javnog poziva, zapošljavaju se dva stručna komunikacijska posrednika u Osnovnoj školi 'Antun Mihanović' i u Osnovnoj školi 'Hugo Badalić' te ukupno 70 pomoćnika u nastavi u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Slavonski Brod.

Radni zadaci pomoćnika u nastavi obuhvaćaju pružanje potpore učeniku/učenicima s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Poslovi pomoćnika u nastavi su:

- Pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti;

- Pomoć u kretanju;

- Pomoć pri uzimanju hrane i pića;

- Pomoć u obavljanju higijenskih potreba;

- Pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka;

- Suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu;

- Drugi poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika.

Odabir kandidata za pomoćnike u nastavi izvršit će Projektni tim za provedbu projekta 'Helping - faza V' – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu.

Ukoliko odabrani kandidati nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije za pomoćnike u nastavi, nakon selekcijskog postupka u obvezi su sudjelovati u programu edukacije, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada pomoćnika u školama partnerima u projektu.

Odgovarajućim programom edukacije smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa:

- osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,

- karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),

- podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),

- suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,

- prava učenika s teškoćama u razvoju.

Svi zainteresirani kandidti mogu se prijaviti najkasnije do 16. kolovoza 2022. godine. Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Grad Slavonski Brod

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Vukovarska 1

35000 Slavonski Brod,

s napomenom 'Prijava za stručnog komunikacijskog posrednika – ne otvaraj' ili 'Prijava za pomoćnike u nastavi – ne otvaraj'.


Anita Blažinović

 

Povezane vijesti