PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU Nužno je hitno poboljšati sustav zaštite djece od seksualnog nasilja

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević odazvala se pozivu ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice na sastanak o zaštiti djece od osuđenih počinitelja seksualnih delikata na štetu djece

Prizor sa sastanka.

 

Uz njih, sudjelovali su pomoćnica ministra Vedrana Šimundža-Nikolić i drugi predstavnici Ministarstva, kao i savjetnica pravobraniteljice za djecu Gordana Filipović, a razgovaralo se o potrebi unapređenja sustava zaštite djece od svih oblika nasilja, osobito seksualnog.

Pravobraniteljica za djecu ponovno je ukazala na uočene probleme u sustavu zaštite djece vezano uz provjeru prethodne osuđivanosti osoba koje dolaze u kontakt s djecom u okviru svojih zanimanja (odgojitelji, nastavnici, treneri, zdravstveni djelatnici i djelatnici ustanova u kojima su smještena djeca) ili prilikom organiziranja pojedinih aktivnosti za djecu u okviru slobodnog vremena (glazbene i plesne radionice, kampovi za djecu, poduke, čuvanje djece, aktivnosti pojedinih udruga i slično). Ujedno je upozorila da mnoga područja nemaju regulirane zapreke za zapošljavanje i angažman osoba ili postojećom regulacijom nije postignuta odgovarajuća razina zaštite. Stoga je podsjetila ministra na svoju prošlogodišnju preporuku o potrebi donošenja posebnog zakona kojim bi se na jedinstveni način propisali uvjeti za rad s djecom u svim područjima - uz obveznu provjeru svih osoba koje u radu dolaze u kontakt s djecom, osigurala odgovornost za neprovođenje zakonske obveze provjere te nadzor nad provođenjem odredbi zakona.

Također je upozorila da zapreka za rad s djecom, osim prethodne osude za kazneno djelo, treba biti i osuda za prekršaj iz domene seksualnog uznemiravanja i nasilja u obitelji, zatim da rokovi rehabilitacije za sva kaznena i prekršajna djela seksualne naravi trebaju biti produljeni ili treba na drukčiji način osigurati njihovo trajno čuvanje i dostupnost. Ukazala je i na potrebu osnivanja posebnog registra udruga za djecu. Pozvala je i na izmjenu Zakona o kaznenom postupku, osobito vezano uz početak kaznenog postupka uz koji se veže obveza poslodavca da suspendira osobu koja dolazi u kontakt s djecom te propisivanje obveze tijela kaznenog progona da o provođenju kaznenog postupka obavijeste poslodavca ili organizatora aktivnosti s djecom u situacijama kada je okrivljenik i nakon počinjenja kaznenog djela u mogućem daljnjem kontaktu s djecom.

Pravobraniteljica je predložila da se izricanje mjere opreza zabrane obavljanja određenih poslova ne uvjetuje postojanjem istražnozatvorskih razloga, kao i da se tijela kaznenog progona trebaju obvezati na izricanje mjere opreza zabrane obavljanja djelatnosti u kojima se dolazi u kontakt s djecom te onemogućiti da se počiniteljima seksualnih delikata nad djecom sankcija zamijeni radom za opće dobro. Predložila je i da se, za potrebe zaštite djece - žrtava seksualnih delikata, u Hrvatskoj osnuju 'kuće za djecu' po uzoru na skandinavski model Barnahusa, u kojima bi se na jednom mjestu djetetu pružila sva potrebna pomoć i podrška, ali i osiguralo zadovoljenje procesnih pretpostavki za vođenje kaznenog ili prekršajnog postupka čime bi se izbjeglo višekratno saslušavanje djeteta.

Ministar pravosuđa podržao je inicijativu pravobraniteljice za djecu za izradu posebnog propisa za zaštitu djece od svih oblika nasilja te najavio da će se tijekom rujna osnovati međuresorna radna skupina sa ciljem analize postojećeg zakonodavnog okvira i izradu novog propisa kojim će se ostvariti holistički pristup zaštiti djece.

Važno je da se o ovakvim temama ne šuti, da se ne okreće glava, da ih se ne stavlja pod tepihe. Jer djecu naposljetku mogu zaštititi samo starije osobe i pravi zakoni. Svako zataškavanje dovodi do sve većih rana u djeci, koja se jednostavno ne mogu nositi s takvim životnim teretima.

 

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti