HZMO Isplata nacionalne naknade za starije osobe i doplatka za djecu za rujan

Iz Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranja javljaju da u ponedjeljak, 17. listopada 2022., počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za rujan 2022. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama

Novac, ilustracija.

 

U priopćenju HZMO-a stoji da će nacionalnu naknadu za starije osobe dobiti 6224 korisnika, odnosno 64,52 posto žena i 35,48 posto muškaraca, za što je osigurano 5.084.965,44 kuna iz Državnog proračuna.

Pojašnjeno je da pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su:

- da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju;

- da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 820,80 kn;

- da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi;

- da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi;

- da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja. Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Istaknuto je da pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Zahtjev za nacionalnu naknadu može se podnijeti bilo kada, i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

Napomenimo i to da isplata doplatka za djecu za rujan 2022. počinje u utorak, 18. listopada 2022., a dobit će ga 124.107 korisnika za ukupno 240.930 djece.

 

Izvor: HZMO

Klaudija Klanjčić