Kako spriječiti diskriminaciju osoba s invaliditetom u medijima?

Preporučuje se svim urednicima i novinarima da sebi postave četiri pitanja o prikazivanju osoba s invaliditetom u medijima: Je li prikazivanje osobe s invaliditetom zaštitničko? Je li osoba s invaliditetom prikazana kao žrtva? Prikazuje li se realno osoba s invaliditetom? Gleda li se osoba s invaliditetom kao bilo koja druga osoba?

Kodeks o načinu predstavljanja osoba s invaliditetom u medijima produkt je zajedničkog rada bosanskohercegovačkih organizacija osoba s invaliditetom koje djeluju kroz pet koalicija te četiri udruge. Radna verzija ovoga Kodeksa prošla je verifikaciju od strane osoba s invaliditetom, a služi načinima predstavljanja OSI populacije u medijima.

Često se susrećemo s velikim brojem neadekvatnih izraza koji se odnose na osobe s invaliditetom. Taj oblik diskriminacije često se pojavljuje i u medijima. Rad na ovom području tek je u začetku, te je nužno uskladiti suradnju medija i udruga osoba s invaliditetom. Kodeks vodi k standardizaciji izvještavanja kojom će se izbjeći nekorektnosti i stereotipi. Fokus prikazivanja OSI u medijima često je na zanemarivanju osobnosti a naglašavanju invaliditeta.

Partnerski odnos s novinarima

Ciljevi Kodeksa su standardizacija pojmova koji se koriste u medijskom izvještavanju kada je riječ o osobama s invaliditetom, promijenjen odnos prema izvještavanju o osobama s invaliditetom kroz uspostavljanje čvrstih partnerskih odnosa s medijima, usto  i promijeniti stav cjelokupne društvene zajednice prema OSI populaciji.

Preporučuje se svim urednicima i novinarima da sebi postave četiri pitanja o prikazivanju osoba s invaliditetom u medijima: Je li prikazivanje osobe s invaliditetom zaštitničko? Je li osoba s invaliditetom prikazana kao žrtva? Prikazuje li se realno  osoba s invaliditetom? Gleda li se osoba s invaliditetom kao bilo koja druga osoba?

Neki od primjera za prilagođavanje koje se trebaju provesti tijkom intervjua sa osobom s invaliditetom su: vodite računa o pristupačnosti prostora osobi s invaliditetom koju intervjuirate, ukoliko intervjuirate gluhu ili nagluhu osobu, bez obzira na prisutnost tumača, obraćajte se gluhoj osobi. Vodite računa o tome da tumač treba sjediti nasuprot gluhe osobe, ne pored nje, a kamera se treba fokusirati na gluhu osobu, a ne na tumača.

Poštivanje Kodeksa

Ako je vaš sugovornik oštećenog vida, dogovorite se prije intervjua kako ćete koristiti govor tijela kao signal. Na radiju je ruka na ramenu efikasan način da signalizirate potrebu da se dovrši neki odgovor.

Ako je vaš sugovornik oštećenog sluha, saznajte unaprijed koja vrsta komunikacije mu najviše odgovara (znakovni jezik, čitanje sa usana, razgovor uz pomoć slušnog aparata/pomagala itd.). Ako je vaš sugovornik osoba s intelektualnim teškoćama budite spremni da sačekate na odgovor, imajte strpljenja i nemojte završavati rečenice u ime sugovornika, niti pokušavati objasniti što je on/ona zapravo htjela reći. Svakako se držite ovoga Kodeksa te na taj način olakšajte osobama s invaliditetom predstavljanje u medijima.

Piše: Maja Lena Lopatny / mogusve.org