Dostupna je mobilna aplikacija Cukar SOS.SMS prilagođena djeci i mladima sa šećernom bolešću

Aktiviranjem SOS-gumba pokreće se generiranje SMS-poruke s lokacijom. Generirana SMS poruka obuhvaća osobne podatke djeteta i lokaciju odnosno rutu s najkraćim putem do djeteta. Poruka se šalje kontaktima

Cukrići, zajednička fotografija.

 

U sklopu Projekta CUKAR 5.0 izrađena je mobilna aplikacija Cukar SOS.SMS koja se može preuzeti preko Google trgovine.

Radi se o aplikaciji koja je prilagođena djeci i mladima sa šećernom bolesti. Aktiviranjem SOS-gumba pokreće se generiranje SMS-poruke s lokacijom. Generirana SMS poruka obuhvaća osobne podatke i lokaciju odnosno rutu s najkraćim putem do djeteta. Poruka se šalje kontaktima (roditelji, članovi obitelji, prijatelji). Aplikacija koja šalje upozorenja o sigurnosti u slučaju nužde može djetetu spasiti život.

Akutne komplikacije su ujedno i hitna stanja u bolesnika sa šećernom bolesti tip 1 i zahtijevaju hitnu hospitalizaciju, zato je izuzetno važno da dijete može poslati SMS poruku u slučaju nužde te da roditelji mogu provjeriti lokaciju djeteta u slučajevima u kojima ne mogu stupiti s njime u kontakt.

Osim aplikacije, u sklopu ovog projekta nastao je i Prehrambeni priručnik u kojem se nalaze obroci prilagođeni na način da ih djeca mogu sama pripremiti. Cilj je bio izraditi zanimljiv i zdrav vodič koji će spriječiti posezanje za nezdravom hranom. Obroci su grupirani po godišnjim dobima, a za pripremu jela preporučuje se koristiti sezonski dostupne namirnice. Uz svaki obrok navedene su nutritivne vrijednosti obroka, dobrobiti pojedine namirnice te fotografija.

Pravilna prehrana jedan je od najvećih svakodnevnih izazova s kojim se suočavaju osobe sa šećernom bolešću. Njena iznimna važnost očituje se u činjenici da može prevagnuti kao ključan čimbenik u dugoročnom uspješnom liječenju. Kod liječenja dijabetesa tip 1 i 2, uz edukaciju, samokontrolu, tjelovježbu, pravilna prehrana osnovni je princip liječenja.

Projekt je ovo ukupne vrijednosti 467.320,80 kuna koji je sufinancirala EU iz ESF-a u iznosu od 397.222,68 kuna u okviru Poziva 'Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice'. Nositelj projekta je Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići - Zadar, a partneri su Grad Zadar i Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar.

Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići - Zadar okuplja djecu i mlade oboljele od dijabetesa, njihove roditelje te ostale osobe koji žele pružati podršku oboljelima od dijabetesa te poticati kvalitetu života oboljelih i jedina je takva na području županije; osnovana je 2015. godine te je članica Saveza dijabetičkih udruga Hrvatske.

Danas je njihov rad na području lokalne zajednice još opsežniji s obzirom na gašenje Udruge dijabetičara Zadar čime postaju jedina udruga na području grada i županije koja zastupa potrebe osoba oboljelih od ove kronične bolesti koja se godinama nalazi među deset vodećih uzroka smrti u RH, uz stalan trend porasta - 2015. dijabetes je bio na 7. mjestu, 2017. na 4., a 2019. na 3. mjestu uzroka smrti.

Aplikacija Cukar SOS.SMS dostupna je ovdje.

 

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti