MUP Dostupne brošure i smjernice za osobe s invaliditetom u elektroničkom obliku

Iako su osobe s invaliditetom prepoznate kao posebno ranjiva skupina, njihovo pravo na jednaka prava i mogućnosti u hitnim situacijama često je, u lokalnim planovima djelovanja i mjerama civilne zaštite, zanemareno

Invaliditet, ilustracija.

 

Osobe s invaliditetom susreću se i dalje sa značajnim preprekama i diskriminacijama u različitim područjima svojih života, unatoč usvajanju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom 2006. godine i Europske strategije za osobe s invaliditetom 2010. - 2020., koju su slijedile i nacionalne strategije.

Stoga je dobro znati da su u okviru projekta SEE ME - Safe and Equal in EMErgencies, kojeg provodi Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo civilne zaštite, dostupne sljedeće brošure i smjernice za osobe s invaliditetom u elektroničkom obliku na dnu mrežne stranice Ravnateljstva:

- Smjernice za postupanje s osobama s invaliditetom u hitnim situacijama

- Brošura za slijepe i slabovidne osobe

- Brošura za gluhe i nagluhe osobe

- Brošura za osobe s tjelesnim invaliditetom

- Brošura za osobe s intelektualnim teškoćama

- Priručnik za djecu i osobe s poremećajem iz spektra autizma

- Brošura: Kako pristupiti osobama s invaliditetom u žurnim situacijama

Također, u okviru navedenog projekta osiguran je velik broj primjeraka brošura za osobe s invaliditetom u kriznim situacijama, koje će biti distribuirane udrugama osoba s invaliditetom diljem Republike Hrvatske.

Izvor financiranja projekta je mehanizam Unije za civilnu zaštitu. Partneri na projektu su  Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, Direktorat za zaštitu i spašavanje, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Aktivnosti u sklopu projekta:      

- analiza specifičnih potreba i nedostataka u postupanju s osobama s invaliditetom u hitnim situacijama; razmjena iskustava, prijedloga i preporuka kroz panel diskusije i međunarodnu konferenciju te evaluacija svih prikupljenih podataka u Smjernicama;

- primjena procedura navedenih u Smjernicama kroz tri modela: GIS karte na kojima će postojati prikaz lokacija građana s invaliditetom kako bi se žurnim službama omogućilo pružanje učinkovite pomoći osobama s invaliditetom te upute za postupanje prema vrsti invaliditeta; razvoj pilot programa obuke za hitne intervencije sukladno procedurama navedenim u Smjernicama te protokoli koji omogućavaju uključivanje osoba s invaliditetom u aktivnosti prevencije i planiranja u sustavu civilne zaštite na lokalnoj/regionalnoj razini kao pomoć lokalnoj razini pri izradi planskih dokumenata; svi modeli će se pokazati u demonstracijskoj vježbi;

- kampanje podizanja svijesti javnosti i donositelja odluka o nepovoljnijem položaju osoba s invaliditetom u izvanrednim situacijama te izrada materijala za osobe s invaliditetom na temu samopomoći i reagiranja u izvanrednim situacijama.

Ukupna vrijednost projekta je 367.815,39 eura, a razdoblje provedbe je od 1. ožujka 2022. do 31. kolovoza 2023. godine.

Kako se bliži kraj projekta, važno je naglasiti da se prepreke osobama s invaliditetom pretežito odnose na neadekvatan pristup i pružanje zaštite i spašavanja tijekom izvanrednih situacija, a što je posljedica manjka zajedničkih standarda u zaštiti i spašavanju osoba s invaliditetom. Kako je konstatirano u opisu projekta, iako su osobe s invaliditetom prepoznate kao posebno ranjiva skupina, njihovo pravo na jednaka prava i mogućnosti u hitnim situacijama često je, u lokalnim planovima djelovanja i mjerama civilne zaštite, zanemareno. Pretežito su isključene iz donošenja odluka u sustavu planiranja i upravljanja hitnim situacijama. Operativne snage nisu educirane o specifičnostima zaštite i spašavanja različitih skupina invaliditeta tako da sve navedeno ovu najranjiviju skupinu u izvanrednim situacijama čini još ranjivijom.

U tijeku trajanja projekta nastojala se napraviti procjena postojećeg stanja trenutnih praksi postupanja s osobama s invaliditetom u hitnim situacijama na razini EU-a, čime su se trebali obuhvatiti i rezultati sličnih projekata na ovu temu te prikupiti najbolje međunarodne prakse, ali i potrebe i nedostaci u postupanju s osobama s invaliditetom.

Ujedno je najavljeno na samom početku da će sve informacije, rezultati analiza, najbolje prakse, prijedlozi i preporuke, biti prikupljeni kroz procjenu postojećeg stanja, biti raspravljeni na panel diskusijama organiziranima u sve tri zemlje i na završnoj međunarodnoj konferenciji te obrađeni i evaluirani u Smjernicama. Također, najavljene su prezentacije i modeli za primjenu procedura navedenih u Smjernicama, kao i organizacije demonstracijskih vježbi. Kontinuirano su organizirane kampanje podizanja svijesti javnosti i donositelja odluka o nepovoljnijem položaju osoba s invaliditetom u izvanrednim situacijama, njihovih posebnih potreba te važnosti izjednačavanja njihovih mogućnosti u hitnim situacijama. Izrađeni su raznovrsni materijali za osobe s invaliditetom na temu samopomoći i reagiranja u izvanrednim situacijama.

Brošure i smjernice mogu se pronaći na ovoj poveznici, a iste uvelike mogu pomoći ne samo osobama s invaliditetom, već i svima onima koji rade s tom populacijom.

 

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti