Siniša Bosanac: Koprivnica više nije grad po mjeri osoba s invaliditetom

Prilikom donošenja proračuna za 2013. godinu rečeno je da udruge ne rade kvalitetno, da u nekim udrugama ima nepravilnosti, da se udruge trebaju više okrenuti EU fondovima i da ne znaju pisati projekte. No, s druge strane, prilikom usvajanja izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti vladajući hvale rad udruga i njihov doprinos zajednici

Godinama je Koprivnica isticana kao primjer dobrog odnosa prema osobama s invaliditeom. Uređenje prometnica, taktilnih oznaka, prilagođavanje gradske uprave ugradnjom lifta, zapošljavanjem osoba s invaliditetom, donošenje gradske srategije izjednačavanja mogućnosti te poticanje rada udruga putem financiranja iz gradskog proračuna. Tako je 2009. godine grad putem raznih natječaja u ovom dijelu izdvojio 642.166,42 kune na proračun od 139 milijuna kuna.

Štednja na ugroženoj skupini 

No svake godine iznosi za udruge OSI smanjuje se te u planu proračuna za 2014. godinu dolazimo do planiranog iznosa od 324 tisuće kuna na planirani proračun od 158 milijuna kuna. Ovaj iznos otprilike je polovina iznosa iz 2009. godine. Obzirom na krizu i smanjenje lutrijskih sredstava koje država izdvaja za udruge opća situacija i uloga udruga ozbiljno je ugrožena. No na koji način gradska vlast pravda smanjenje sredstava? Prilikom donošenja proračuna za 2013. godinu rečeno je da udruge ne rade kvalitetno, da u nekim udrugama ima nepravilnosti, da se udruge trebaju više okrenuti EU fondovima i da ne znaju pisati projekte. No s druge strane prilikom usvajanja izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti koju u najvećem dijelu provode upravo ove udruge vladajući hvale rad udruga i njihov doprinos zajednici. Iz ovog vidimo da u svemu tome nešto ne štima jer kad se treba hvaliti situacijom u gradu onda udruge jako dobro rade ali kad im treba dati novac onda imaju mnoštvo zamjerki na njihov rad.

Iz svega iznesenog svjedoci smo mnoštva proturječnosti jer proračun svake godine raste a izdvajanja za udruge se smanjuje, izjave koje čujemo na sjednicama gradskog vijeća proturječne su i služe samo kao paravan za smanjenje predviđenih iznosa.

No zbog čega je to tako? Najvjerojatnije je grad promijenio prioritete te kvaliteta života osoba s invaliditeom više nije toliko važna. U zadnje dvije godine grad je prioritetno stavio razvoj sveučilišta te je u proračunu za 2012. godinu za ovu svrhu izdvojeno oko 3 milijuna kuna za kupnju dopusnice s kojom su otvorili Medijsko sveučilište, ove godine za ovu svrhu izdvajaju ukupno oko 25 milijuna kuna a za 2014. godinu planira se oko 20 milijuna kuna.
Projekcije za 2015 i 2016. godinu kreću se oko 15 milijuna kuna. Što reći na kraju osim citirati Slavka Kuzmića predsjednika udruge OSI Koprivničko-križevačke županije koji je na obilježavanju dana osoba s invaliditetom napomenuo kako će od Grada Koprivnice ove godine dobiti 14 tisuća kuna, dok su prije dobivali 24 tisuće kuna.

Osobe s invaliditetom tretiraju kao sirotinju

- Ne mogu reći da suradnja ne postoji, ali nažalost smanjuju nam novce za provedbu programa, Sve se svodi na to da moramo moliti kao sirotinja milostinju - zaključio je Slavko Kuzmić.

Na kraju možemo zaključiti da je Grad Koprivnica promijenio prioritete te da djeca s teškoćama i osobe s invaliditetom više ne spadaju u prioritete te će se njihov položaj u radu sve više pogoršavati, doći će do rapidnog smanjenja nivoa socijalnih usluga u zajednici koje su do sada pružale udruge.
Stoga mogu zaključiti da je sada Grad Koprivnica sve manje po mjeri osoba s invaliditetom i ako se nastave ove tendencije u državi i u gradu dosta udruga morat će drastično smanjiti svoje djelovanje a neke će se možda i ugasiti, iako su dugi niz godina ostvarivale značajnu ulogu u poboljšanju života OSI populacije te pridonosile socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom.

Piše: Siniša Bosanac