Udruga 'Prijatelj': Družimo se s malima da bi znali biti veliki

"Ne bih mogla izdvojiti koja aktivnost je najvažnija, možda bi to bila +Rana intervencija', jer da ona dobro i sustavno funkcionira sigurna sam da bi mnoga djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji bili pošteđeni ovih 'trauma' odrastanja i skrbi. Ono što mi se čini kao ključan problem su pokušaji da se naši korisnici promijene i ukalupe u normalan život, da ne odskaču previše", kaže Ljiljana Tafra, predsjednica udruge iz Omiša

"Svaki naš korisnik od onog djeteta sa dvije godine i s teškoćama u razvoju do mladih osoba s intelektualnim teškoćama mogao bi se staviti pod zajednički nazivnik „Različitost je bogatstvo, ne prokletstvo“. Kada bi takvu viziju i misiju dijelili svi oni koji bi trebali sustavno skrbiti o ovoj osjetljivoj skupini potreba za ovakvim Organizacijama civilnog društva ne bi ni postojala. Ovako su naše Projektne/Programske aktivnosti,produžena ruka državnih institucija. Nadopuna smo za ono što im sustav nije omogućio ili im je to djelomično omogućio", Ljiljana Tafra, predsjednica Udruge "Prijatelj".

Poboljšati kvalitetu života

Udruga roditelja djece i odraslih s posebnim potrebama „PRIJATELJ“- Omiš osnovana je 2006. godine s ciljem okupljanja djece i mladih s posebnim potrebama radi poboljšanja njihove kvalitete života i promicanja ljudskih prava. Udruga djeluje općenito na podizanju digniteta osoba s invaliditetom na načelima jednakih mogućnosti svih članova zajednice.

Kroz stručni i volonterski rad uz oslanjanje na realne mogućnosti direktnih korisnika i obitelji, udruga „Prijatelj“- Omiš je u proteklom periodu pažljivo razradila program pomoći i podrške koji je pored primarnih korisnika privukao i osobe koje pripadaju široj skupini OSI.
Udruga djeluje na području Grada Omiša, Općina: Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje.

Kroz rad Udruge nastoje zadovoljiti specifične potrebe svakog pojedinog djeteta s teškoćama u razvoju kroz rad stručnog tima, individualno ili grupno, logopedske tretmane, radnu terapiju, fizioterapiju, kineziologiju, pomoć u učenju i otklanjanje nepoželjnog oblika u ponašanju. Pomažu zadovoljavanju potreba mladih osoba s intelektualnim teškoćama radna okupacija, slobodno vrijeme, vježbe za očuvanje adaptivnih vještina i usvajanje novih za samostalnije življenje potrebnih vještina, zapošljavanje.

Traume odrastanja

"Široka lepeza aktivnosti zahtjeva dobar Strateški plan koji u konačnici mora dati rezultate. Vjetar u leđa nam daju upravo ti rezultati, kada vam dijete koje ima teškoće u razvoju, školu pohađa u posebnoj skupini po prilagođenom programu, uz pomoć našeg stručnog tima, matične škole, učitelja, suradnje roditelja, te nakon godine planskog rada, to dijete bude prebačeno u redovan razred. To je taj vjetar! Kada omogućite zapošljavanje osobe koja će biti pratnja djetetu s teškoćama u razvoju do škole, jer nema redovnog prijevoza za manje razrede u ruralnim sredinama Grada Omiša, a u toj obitelji nemaju ni prijevozno sredstvo. Kada kroz Projekt preko Mjera HZZ-e uposlimo mladića s intelektualnim teškoćama i jako smo sretni zbog mogućnosti zapošljavanja naših korisnika,jer mislim da je udruga pravo mjesto da stekne svoje prvo radno iskustvo,kada to već nije bilo moguće na drugom radnom mjestu uz pomoć i podršku radnog asistenta.

Ne bih mogla izdvojiti koja aktivnost je najvažnija, možda bi to bila „Rana intervencija“, jer da ona dobro i sustavno funkcionira sigurna sam da bi mnoga djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji bili pošteđeni ovih „trauma“ odrastanja i skrbi. Ono što mi se čini kao ključan problem,počevši od lokalne zajednice u kojoj naši korisnici žive su pokušaji da ih se promijeni i  ukalupi u normalan život, da ne odskaču previše, umjesto da se stvari prilagode njihovim sposobnostima i mogućnostima.
Terapeutu koju vodi moje dijete u posebno odgojno-obrazovnoj ustanovi,sam jednom davno rekla, mogu podnijeti da moj sin bude nepismen, ali neću podnijeti da bude nesretan!

Druženje s malima

Jako je važna suradnja s JLS, CZSS, pedijatrima, školskom medicinom, školama, vrtićima i srodnim udrugama bez kojih ne bi mogli provoditi projekte/programe. Rad naše udruge je prepoznat kao kvalitetan i raduje nas partnerstvo koje je na korist i cijeloj zajednici.
Ono što nas plaši je financijska neizvjesnost koja sa sobom nosi i golemu odgovornost za ove naše korisnike. Veliki je stres za sve nas u ovoj priči,kada i ako se aktivnosti ne budu mogle financirati putem Projekata/programa. Bez stručnih djelatnika rad udruge ne bi bio profesionalan,a samim tim naravno ni kvaliteta pruženih usluga. Bogatstvo udruge je u individualnom pristupu svakom korisniku, inovativnosti u pružanju alternativnih socijalnih usluga,za koje CZSS nema ni ljudskih ni financijskih resursa. Velika odgovornost ali i posebnost,jer u njihovoj blizini naučite cijeniti život i male stvari.
Naša prva Manifestacija nosila je ime“ Družimo se s malima,da bi znali biti veliki“, eto to je sva filozofija", kaže Ljiljana Tafra.
Na stranici Udruge "Prijatelj" Omiš www.udrugaprijatelj.hr možete saznati više o programima, projektima, aktivnostima i mogućnostima volontiranja u udruzi.

Piše: Božica Ravlić