Gradonačelnik Bandić podijelio božićne darove malim i velikim korisnicima udruge Ozana

Ozana je udruga sa socijalno-humanitarnim ciljevima osnovana 1991. godine u svrhu poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

U prostorijama Udruge OZANA gradonačelnik Milan Bandić podijelio je prigodne darove malim i velikim korisnicima ove udruge.

"Ozana" je udruga sa socijalno humanitarnim ciljevima osnovana 1991. godine u svrhu poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Sjedište "OZANE" je u Ulici grada Vukovara 239, u Zagrebu.

Pedagoški rad u oba programa temelji se na načelima waldorfske pedagogije, prilagođavajući se specifičnim potrebama korisnika uvjetovanih njihovom dobi te vrstom i stupnjem teškoća u razvoju.

Zbog velikog interesa za programe i izmjene Zakona o socijalnoj skrbi (po kojem udruge mogu skrbiti samo o 20 korisnika), 2002. godine Udruga osniva ustanovu OZANA – Dnevni centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti, kako ne bi nijednome od postojećih štićenika uskratila nastavak sudjelovanja u programima. Njima se pridružila nekolicina zainteresiranih mladih osoba s invaliditetom s duge liste čekanja i od tada Centar OZANA skrbi o 30-ero štićenika, navodi se na web stranici udruge www.udruga-ozana.hr.