Udruga za samozastupanje: Pokret za potlačene, zanemarene i podcijenjene

To je prva i zasad jedina udruga u Hrvatskoj, ali i široj regiji, koju su osnovale osobe s intelektualnim teškoćama i jedina koja im omogućava da samostalno izražavaju svoje potrebe i da se bore za ostvarivanje svojih prava

Udruga za samozastupanje je nevladina, neprofitna udruga osnovana u Zagrebu u listopadu 2003. godine. Udrugu su osnovali članovi skupine za samozastupanje koji su kroz dugogodišnji zajednički rad stekli vještine samoodređenja i samozastupanja. To je prva i zasad jedina udruga u Hrvatskoj, ali i široj regiji, koju su osnovale osobe s intelektualnim teškoćama i jedina koja im omogućava da samostalno izražavaju svoje potrebe i da se bore za ostvarivanje svojih prava.

Misija udruge - ravnopravnost

Pokret samozastupanja je međunarodni pokret za ljudska prava koji vode osobe s invaliditetom. Radi se o ostvarivanju i unapređivanju prava ljudi koji su još uvijek potlačeni, zanemareni, podcijenjeni i izolirani zbog načina na koji ih društvo etiketira. Udruga za samozastupanje nastoji u svom radu surađivati sa sličnim grupama u zemlji i inozemstvu kako bi se pokret i ideje samozastupanja proširile i ojačale u Hrvatskoj. Udruga za samozastupanje: Pravo glasa za osobe lišene poslovne sposobnostiSurađuju s grupama samozastupnika iz  Bjelovara, Čakovca, Vinkovca, Slavonskog Broda, Osijeka, Rovinja, Rijeke, Splita, Šibenika, Ploča i Zagreba.Posebno rado ističu dobru suradnju s međunarodnim organizacijama Inclusion Europe i Inclusion International. U skladu s tim koriste pojmove koji ne stigmatiziraju ili negativno obilježavaju bilo kojeg čovjeka. Stoga umjesto dosad uvriježenog pojma “osobe s mentalnom retardacijom” upotrebljavaju pojam “osobe s intelektualnim teškoćama” koji je uobičajen u sve većem broju zemalja te se koristi u međunarodnim dokumentima.

Kao što nam je rekao koordinator Udruge za samozastupanje Damjan Janjušević,  udruga je osnovana s ciljem poboljšanja položaja osoba s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj odnosno stvaranjem društva u kojem su osobe s intelektualnim teškoćama ravnopravni građani. U skladu s tim nastoje osigurati što veći stupanj normalizacije života osoba s intelektualnim teškoćama kroz njihovo uključivanje i aktivno sudjelovanje u životu društva i lokalne zajednice. Kako bi se navedeno postiglo provodi se niz aktivnosti koje imaju za svrhu podizanje svijesti o pravima osoba s intelektualnim teškoćama i teže osnaživanju članova za samozastupanje i njihovom uključivanju u donošenje odluka o vlastitom životu.

Odlučivati o vlastitoj sudbini

Senada Halilčević, predsjednica Udruge za samozastupanje koja je i sama sedam godina provela u instituciji, no snagom volje danas je zaposlena žena i aktivist za prava ljudi s intelektualnim poteškoćama, objasnila je problem pitanja deinstitucionalizacije skrbi o osobama s intelektualnim poteškoćama i osobama s invaliditetom.

Najveći je problem kad se čovjeka s intelektualnim teškoćama liši poslovne sposobnosti. Tada više ne odlučuje o svojoj sudbini, dobije skrbnika i smjesti ga se u instituciju. Te ljude se ne pita što bi oni htjeli. Institucije ne bi trebale biti isključivo rješenje,  za mnoge bi osobni asistent bio najbolje rješenje, rekla je Halilčević.
Većina članova Udruge za samozastupanje najveći dio svog života provela je u institucijama za osobe s invaliditetom. Mnogo su godina doživljavali izolaciju, omalovažavanje i isključenost. U takvim uvjetima dugogodišnjeg smještaja u stacionarne institucije nisu imali prilike prakticirati niti najbanalnije životne navike kao što je vožnja tramvajem ili autobusom kao niti cijeli niz drugih stvari koje se u ustanovama nisu Senada Halilčevićprakticirale po vlastitoj slobodnoj volji i izboru, a jako su bitne svakom čovjeku. Marginalizirani i izdvojeni iz društva ostali su uskraćeni za poznavanje osnovnih prava i obveza koja svakoj osobi pripadaju rođenjem. Zbog svega navedenog članovima Udruge u radu pomažu asistenti koji ih kroz sastanke, radionice i druženja informiraju, osnažuju i potiču da se zaista afirmiraju kao ravnopravni članovi društva i grada u kojem žive. Neke od glavnih uloga asistenata su pružanje podrške članovima da slobodno i samostalno izražavaju svoja mišljenja i stavove, da se samozastupaju, zatim upoznavanje članova Udruge s relevantnim zakonodavstvom i njihovim pravima, pružanje podrške u organizaciji rada Udruge i realizaciji ciljeva Udruge kao i podrška u osnaživanju za život u zajednici kroz razvijanje novih vještina.

Europa u akciji

Gotovo svi članovi Udruge sada žive u stanovima u zajednici i primaju podršku prema potrebama. Zaposleni su i odlučuju kako će trošiti svoj novac. Time su postali građani ovog grada sa svim prednostima, ali i iskušenjima koja iz toga proizlaze.
Istupima u javnosti članovi Udruge za samozastupanje žele pokazati da se ljude s intelektualnim teškoćama ne smije tretirati kao bolesne ljude već kao neovisne osobe koje imaju pravo biti uključene u društvo i živjeti kao i svi ostali ljudi.
Organizirali su nekoliko javnih kampanja koje su imale za cilj podizanje javne svijesti o pravima i položaju osoba s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj, a koje su se ticale tema deinstitucionalizacije te prava na rad i zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama. Vrlo su ponosni i na brošure u lako razumljivom obliku (engl. easy to read). Ove brošure predstavljaju pokušaj upoznavanja osoba s intelektualnim teškoćama s relevantnim temama i sadržajima kao što su Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, Ustav Republike Hrvatske, stanovanje u zajednici uz podršku ili što je to poslovna sposobnost i što znači gubitak poslovne sposobnosti. Na izradu ovih brošura potaknula ih je činjenica da u Damjan JanjuševićRepublici Hrvatskoj ne postoje materijali koji bi služili informiranju osoba s intelektualnim teškoćama na prilagođen i primjeren način.

Koordinator Udruge za samozastupanje Damjan Janjušević rekao nam je kako su posebno ponosni na svoju predsjednicu Udruge za samozastupanje Senadu Halilčević koja je u Briselu 2012. godine na konferenciji "Europa u akciji“ u organizaciji Inclusion Europe za vrijeme koje je održana izborna skupština Europske platforme samozastupnika  EPSA-e (European Platform of Self-Advocates) izabrana za predsjednicu EPSA-e.
Ovih dana članovi Udruge za samozastupanje snimili su spot „Naš glas, naša snaga“  kojim promoviraju ostvarivanje prava glasa osoba s intelektualnim teškoćama nakon što je Hrvatski sabor 14.12.2012. godine usvojio Zakon o registru birača, prema kojem osobe bez poslovne sposobnosti sudjeluju ravnopravno s ostalim građanima RH u političkom i javnom životu.

Božica Ravlić