Udruga za autizam: Interaktivna radionica terapeutkinje Mejreme Reuter za djecu s teškoćama u razvoju

U Zagrebačkom kazalištu lutaka djeca će u petak, 24. siječnja, uz ostalo učiti i o dezertifikaciji Sahare te koliko je ekologija bitna u životu našem svakdašnjem

U sklopu humanitarne akcije "Ti i ja gradimo prijateljstvo sada i ovdje" u petak, 24. siječnja u 17 sati, u Zagrebačkom kazalištu lutaka bit će predstavljeno Saharsko blago, interaktivna radionica kreativne terapeutkinje Mejreme Reuter.  To je interaktivna radionica u kojoj metodom "hands on the treasure“ djeca doznaju više o najvećoj pustinji na svijetu. Kroz priču, dakle auralno, kroz slide i video prezentaciju, dakle vizualno, ali i kroz taktilni aspekt, uzimajući direktno u ruke saharske geološke primjerke olivina, okamenjenog drveća, konglomerata, fosila, kristala, pustinjske ruže, ohlađene mjehure lave i pustinjske biljke koja se jednom kapljicom vode otvara, kao i sjekira iz kamenog doba, djeca mogu doživjeti energiju tog čarobnog prostranstva. U priči doznaju ne samo o geološkom i antropološkom blagu, već o pojmu dezertifikacije i o ekologiji koja je glavna smjernica ovog projekta Mejreme Reuter, koja je provela sedam i pol godina istražujući Saharu.

Autizam je neurobiološki razvojni poremećaj mozga. Obilježja autizma su teškoće u socijalnim interakcijama, teškoće verbalne i neverbalne komunikacije, neuobičajeno ponašanje, ograničene aktivnosti i interesi te različite motoričke smetnje i stereotipije. Uzroci autizma unatoč nizu istraživanja, nisu posve razjašnjeni. Znanstvena istraživanja ukazuju na to da se radi o nasljednom neurorazvojnom poremećaju, o utjecaju faktora okoliša, a češće se javljaju kod dječaka.

Cijena ulaznica je 20 kuna, a sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je za uređenje prostorija Udruge za autizam Zagreb. Ulaznice možete i donirati, a Udruga će ih proslijediti djeci iz doma za nezbrinutu djecu ili djeci koja žive u obiteljima ugroženog ekonomskog statusa.

B. Ravlić