Udruga invalida Križevci: Mi brinemo za boljitak i dostojanstvo naših članova

Djelatnosti Udruge su promicanje i ostvarivanje zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa svojih članova

Udruga invalida Križevci osnovana je u ožujku 1999. godine, a vode  je predsjednik  Petar Gatarić i dopredsjednica Melita Filipec.
Vizija Udruge invalida Križevci je stvaranje sustava u kojem će osobe s invaliditetom, kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima, biti tretirane tako da se i u radu i socijalnoj skrbi uvažavaju njihove potrebe i poštuje dostojanstvo.
Misija Udruge je aktivno sudjelovanje u društvenoj skrbi i okupljanje osoba s invaliditetom radi promicanja, zaštite zajedničkih zdravstvenih, socijalnih, humanitarnih i drugih interesa, te ispunjavanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i očuvanja dostojanstva osoba s invaliditetom.

Potpuna socijalna integracija

Djelatnosti Udruge su promicanje i ostvarivanje zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa svojih članova. Aktivno sudjeluju u osiguranju potpune integracije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju – ostvarivanjem integracije na važnim životnim područjima ravnopravnim sudjelovanjem: političkom, javnom i kulturnom životu; procesu odgoja i obrazovanja; zapošljavanju, zdravstvu, rehabilitaciji; socijalnoj zaštiti; pravnoj zaštiti i zaštiti od nasilja; u istraživanju i razvoju i u drugim životnim područjima.

Potpuna socijalna integracija osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, koja pak takvim osobama omogućava samostalno življenje. Poticanje društvene zajednice za stvaranje materijalnih i financijskih preduvjeta za rad i djelovanje udruge osobama s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju na ekonomskih principima i prema postignutim rezultatima. Aktivno sudjeluje u pružanju raznih oblika socijalne pomoći, te daje upute i preporuke pri rješavanju problema svojih članova. Skuplja i širi informacije o životnim prilikama te inicira sveobuhvatno istraživanje o svim aspektima neprilagođene okoline koja izravno utječe na kvalitetu života osoba s invaliditetom. Aktivno sudjeluje u predlaganju novih zakona i propisa o osobama s invaliditetom, predlaže izmjene i dopune zakonskih i drugih propisa u korist osoba s invaliditetom, pomaže članovima u ostvarivanju svih prava: moralnih, ljudskih, materijalno-financijskih, obiteljskih i pravnih.
Surađuje sa srodnim udrugama radi razmjene iskustava, planiranja zajedničkih aktivnosti i organiziranja skupova, susreta članova.

Dobra suradnja sa srodnim organizacijama

Udruga zapošljava šest ljudi, dvije osobe s invaliditetom: ženska osoba oštećena sluha na poslovima administrativne tajnice i muška osoba s cerebralnom paralizom na poslovima administrativnog referenta. Četiri osobe za poslove osobnog asistenta koje pomažu u osobnoj asistencijo osobama s najteži stupnjem tjelesnog oštećenja.
Zalažu se za volonterski rad,  volonteri su im uvijek dobro došli, posebno mlade osobe.
Svake godine na blagdan Sv. Marka Križevčanina 7. rujna organiziraju tradicionalni susret osoba s invaliditetom iz cijele Hrvatske.
Održavaju dobru suradnju s krovnim savezima: Hrvatskim savezom udruga invalida rada, Hrvatskim savezom Udruga tjelesnih invalida, Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Hrvatskim savezom udruga cerebralne i dječje paralize i Hrvatskom udrugom paraplegičara i tetraplegičara, Hrvatskom udrugom za rijetke bolesti.
U suradnji s Gradom Križevci i ostalim nositeljima mjera i aktivnosti proveli su  Križevačku strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2007. do 2010.
Surađuju s Povjerenstvom za osobe s invaliditetom Grada Križevaca te uspostavljaju suradnju sa srodnim udrugama na području grada.

Projekti i kreativne radionice

Provode niz programa i projekata:
• Javnost i osobe s invaliditetom
• Mobilnost osoba s invaliditetom
• Susreti osoba s invaliditetom
• Integracija osoba s invaliditetom u društvo
• Fizikalna terapija i rehabilitacija na Gradskom bazenu
• Terapijsko jahanje
• Znanjem i vještinom do zapošljavanja osoba s invaliditetom
• Kreativne radionice za mlade s invaliditetom
• Osobni asistent
• Znanjem i edukacijom do bolje komunikacije
• Škola znakovnog jezika
• Pristupačnost u zaštićeno kulturno dobro osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
• Osposobljavanje osoba s invaliditetom za nova znanja i vještine
• Sufinanciranje osnovne djelatnosti
• Info kiosk

Bezuvjetna potpora svim članovima

Provode edukacije o Konvenciji UN-a o pravima i dostojanstvu osoba s invaliditetom, i njenu primjenu na lokalnoj razini.
Organiziraju radionice, tribine i okrugle stolove na temu neovisnog življenja, zapošljavanje, obrazovanje, pristupačnost, preventivom do boljeg zdravlja.
Pružaju pomoć članovima u svezi: ostvarivanja participacije,  bržeg odlaska na rehabilitaciju, liječenja, preglede, ostvarivanje prava na ortopedska i druga pomagala,
pomoć pri školovanju i zapošljavanju, povlastica za telefon, televizor, cestarine, članstva u HAK-u i dr., pisanja raznih podnesaka (žalbi, prigovora, zamolbi, zahtjeva i sl.)
Posjećuju nepokretne članove u njihovom domu, članove u domovima umirovljenika, odnosno udomiteljskim obiteljima.
Pružaju uslugu prijevoza specijalnim kombi vozilom osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju na preglede kod liječnika, rehabilitaciju, na sportska natjecanja, druženja i sl..
Provode redovita druženja u prostorijama Udruge jednom tjedno za starije članove i mlade s invaliditetom.
Sudjelujemo na županijskim i republičkim sportskim natjecanjima osoba s invaliditetom.
Redovito ažuriraju web stranicu (http://www.uik.hr)  sa svim aktivnostima Udruge, upoznaju svoje članove sa zakonskim propisima i pružaju važne informacija osobama s invaliditetom u cilju poboljšavanja njihove kvalitete življenje, kao i davanje informacija ostalim korisnicima njihove Internet stranice u cilju senzibilizacije javnosti o zaštiti i ostvarivanju prava osoba s invaliditetom.

Božica Ravlić