Dođite na Markov trg: Danas prosvjed roditelja djece s invaliditetom

"Zahtijevamo izmjene kontradiktornih i nepravednih zakona, da nam se vrate uskraćena prava, uspostavi nadzor nadležnih službi te riješi pitanje manjka terapeuta, asistenata, dijagnostičara i centara namijenjenih djeci s teškoćama u razvoju i invaliditetom", ističe Vesna Golemac iz facebook grupe 'Pomozimo djeci s invaliditetom'

Facebook grupa "Pomozimo djeci sa invaliditetom", nezadovoljna odnosom Vlade prema osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju, održat će mirni prosvjed na Markovu trgu od 11 do 13 sati.
Facebook grupa koja okuplja oko tri tisuće članova na prosvjedu će tražiti da se roditeljima djece s teškoćama u razvoju ili invaliditetom vrati status njegovatelja, osobama s invaliditetom vrate prava na ortopedska pomagala sukladno prijašnjem pravilniku, a osobama s invaliditetom prizna status manjine. Također traže uvođenje invalidske kvote na svim razinama vlasti.

Vesna Golemac, članica radnog tima facebook grupe "Pomozimo djeci s invaliditetom", upozorava da je novim Zakonom o socijalnoj skrbi od 1. siječnja ukinut status njegovatelja roditeljima čije dijete s invaliditetom ili poteškoćama u razvoju više od četiri sata dnevno boravi u predškolskoj ili školskoj ustanovi.

"Zahtijevamo izmjene kontradiktornih i nepravednih zakona, da nam se vrate uskraćena prava, uspostavi nadzor nadležnih službi, te riješi pitanje manjka terapeuta, asistenata, dijagnostičara i centara namijenjenih djeci s poteškoćama u razvoju i invaliditetom", ističe Golemac.

Upozorava i na novi Pravilnik o pravu na korištenje ortopedskih pomagala koji je, kaže, preko noći i u tišini promijenjen na štetu osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Facebook grupa tražit će i status manjine za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, kako bi sa svim svojim različitostima bili priznati kao ravnopravni članovi zajednice. Inzistiraju i na uvođenju invalidske kvote na svim razinama vlasti, kako bi mogli utjecati na kreiranje zakonske regulative i pratiti njezinu provedbu.

"Tražimo sustav koji će nama roditeljima omogućiti da budemo samo roditelji, a ne defektolozi, pravnici, logopedi i rehabilitatori te da zakoni koji se donose pokriju sve aspekte života prema individualnim potrebama", kaže Golemac.

Grupa je dobila podršku predsjednika Republike Ive Josipovića, a svoje zahtjeve već su proslijedili ministarstvima socijalne politike, obrazovanja i zdravlja, te predsjednicima Sabora i Vlade.

Facebook grupa "Pomozimo djeci sa invaliditetom" već je u dva navrata organizirala prosvjede radi poboljšanja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom, na kojima su tražili ravnomjernu dostupnost rehabilitacije, asistente u nastavi za svu djecu kojoj je ta usluga potrebna, te ukidanje diskriminacije u slučaju kada dijete boravi više od četiri sata u školi.

Hina

Ilustracija: Facebook grupa 'Pomozimo djeci s invaliditetom'