Alarmantno upozorenje: Nasilje ograničava prava osoba s invaliditetom

Prema istraživanju, provedenom u srpnju 2012. godine, pokazalo se da je za oko četiri puta veća vjerojatnost da će djeca s teškoćama u razvoju doživjeti neki oblik nasilja, bilo da se radi o onom fizičkom ili seksualnom, za razliku od ostale djece

Osobe s invaliditetom u rizičnijem su položaju kada je u pitanju nasilje nad njima. U skladu s tim odlučeno je da se osnuje nekoliko institucija kao što je Centar za prevenciju nasilja nad osobama s invaliditetom, a koji djeluje u sklopu Svjetske zdravstvene organizacije.
Prema prvim studijama dokazano je da osobe s invaliditetom imaju velik problem u borbi protiv nasilja. Iako se zna u kojim zemljama je ono zastupljenije, ne postoje točni podaci o broju žrtava. Prema istraživanju provedenom u srpnju 2012. godine pokazalo se da je za oko četiri puta veća vjerojatnost da će djeca s teškoćama u razvoju doživjeti neki oblik nasilja, bilo da se radi o onom fizičkom ili seksualnom, za razliku od ostale djece. Čak 1,5 puta je veća vjerojatnost da su djeca s poteškoćama bila žrtve nasilja, posebno onog seksualnog što je bilo dokazano i sistematskim pregledima provednim u sklopu istraživanja 2012. godine.

Tolerancija nasilja

Time se pokazalo da su osobe s invaliditetom žrtve, ali i da su njihove potrebe zanemarivane duže vrijeme. Stručnjaci smatraju da je najbitnije smanjiti dinamiku nasilja, a žrtvama pomoći u daljnoj socijalizaciji, te ublažiti posljedice nasilnih metoda koje su trpile. Diskriminacija i nedovoljno znanje o osobama s invlaiditetom dovode do nedovoljne socijalne podrške i povećava osjetljivost osoba s invaliditetom na nasilje.
U sklopu svog djelovanja Centar je odlučio krenuti s programom WHO koji traje od 2014.-2020 .godine,a koji za cilj ima spriječiti zlostavljanje djece s teškoćama u razvoju, te odraslim osobama osigurati jednaka prava u društvu. Program naglašava kako nasilje općenito ima veoma štetne utjecaje na osobe s invaliditetom, smanjuje im samopouzdanje i dobrobit. U sklopu programa u svibnju 2013. godine na sjednici Svjetske zdravstvene organizacije donesena je Rezolucija kojom se poziva na bolju zdravstvenu skrb osoba s invaliditetom, a nakon donošenja rezolucije počela je i izrada konkretnog plana kojim bi se u budućnosti trebala osigurati povećana aktivnost svjetskih organizacija u borbi protiv nasilja nad osobama s invaliditetom. Program WHO danas je dostupan na nekoliko svjetskih jezika poput arapskog, kineskog, francuskog i ruskog. Kako bi se osiguralo poboljšanje kvalitete života za osobe s invaliditetom, ali i njihovih obitelji, započeo je i projekt Rehabilitacija u zajednici. Tako će osobe s invaliditetom napokon imati slobodniji pristup obrazovanju, zapošljavanju i socijalnoj skrbi.

Jasna Ožanić