Profesija volonter: Naša misija je obrazovanje osoba s intelektualnim teškoćama za tržište rada

Linda Ngido iz organizacije Mehayo život je posvetila borbi za jednaka prava osoba s intelektualnim teškoćama, pogotovu djece, koje se u obrazovnim sustavima diljem svijeta susreću s predrasudama i diskriminacijom

Mehayo je organizacija koja se zalaže za osobe s mentalnim oštećenjima. Riječ je o neprofitnoj organizaciji čiji je glavni cilj educirati osobe s intelektualnim teškoćama, pomagati im u zapošljavanju, ali i ispunjavanju njihovih potreba.
Njihov je cilj, isto tako, senzibilizacija šire javnosti za prava i potrebe osoba s invaliditetom. Jačanje samopouzdanja osoba s intelektualnim teškoćama, poticanje njihovog potencijala, omogućavanje rehabilitacije, ali i provođenje projekata koji pomažu osobama s mentalnim oštećenjima neki su od imperativa ove organizacije koja svoje središte ima u Tanzaniji. Jedna od osoba koje rade u sklopu Mehayo organizacije je i Linda Ngido.
Linda kaže kako je u sklopu organizacije počela raditi tijekom 1995. godine, no prije toga je prošla nekoliko treninga i tečajeva za poboljšanje života osoba s mentalnim oštećenjem. U to je vrijeme cilj organizacije bio pomagati osobama s mentalnim oštećenjima, točnije djeci, koja žive u Tanzaniji. Upravo zbog toga je Linda bila spremna početi s inicijativom organizacije sastanaka  za sve socijalne radnike i liječnike koji će u budućnosti raditi na obrazovanju i edukaciji osoba s mentalnim oštećenjem. U prvim razredima u kojima je vodila nastavu imala je nekoliko djece oštećenog vida, ali i osoba koje su imale određeno tjelesno oštećenje.
Djelovala je u crkvama, školama, gradskim uredima tražeći pomoć kako bi toj djeci omogućila dostojanstven život i obrazovanje. Zanimljivo je da je Linda svoje djelovanje započela i prije nego je osnovana organizacija Mehayo. Vidjela je mnogo slučajeva u kojima su bili razredi sa zdravom i djecom s mentalnim oštećenjima koju se redovito ignoriralo. Roditelji su iz razreda ispisivali svoju djecu u strahu da se ne počnu družiti s djecom s mentalnim teškoćama. Nakon što su ova djeca ipak dobila priliku doći u škole bila su oduševljena. 

"Osjećali su se sretno, mogli su napokon nositi uniforme. To je značilo mnogo za njih, jer su bili i stariji od svojih školskih kolega“, kaže Linda.

Roditelji ove djece imaju velika očekivanja i vjeruju u sustav koji nudi bolje mogućnosti za njihovu djecu.
Problem se pojavljuje kada Linda postane svjesna da može djecu obrazovati do nekog stupnja, ali vlada nema program kojim bi omogućila daljnje obrazovanje i zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama. Ne postoji politika koja bi im omogućila makar i osposobljavanje, stjecanje nekih radnih navika. Iako trenutno postoji mogućnost obrazovanja, još se uvijek radi na programima koji bi bili prilagođeni upravo svakom djetetu posebno. Mehayo je registriran 1998. godine i od tada se dosta razvio i doveo velik broj volontera iz cijelog svijeta koji su visoko motivirani pomoći u zapošljavanju osoba s invaliditetom. Linda je danas predsjednica organizacije Mehayo, a volontere podučava unutar organizacije, nakon čega svoje djelovanje i znanje proširuju u cijelom svijetu. Lindi i drugim volonterima najveća su plaća osposobljene osobe s intelektualnim teškoćama za tržište rada

Jasna Ožanić