HZZO: Cijene novih ortopedskih pomagala niže i za 10 posto

Na Osnovnu listu lijekova uvršteno je 14 novih lijekova, među ostalim i lijek za djecu koja boluju od akutne limfoblastične leukemije (klofarabin), lijek za sarkom (trabektedin), za melanom (vemurafenib), lijekovi za karcinom bubrega (pazopanib i everolimus), za karcinom pluća (gefitinib), lijek za liječenje bolesnika s limfomima i multiplim mijelomom (pleriksafor)

Na Popis ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a uvršten je veliki broj istovrsnih pomagala, no po novoj povoljnijoj cijeni, nižoj za 10 posto, odlučeno je na Upravnom vijeću HZZO-a.

Riječ je o pomagalima kao što su oblozi na rane, pomagala za urogenitalni sustav, antidekubitalna pomagala, gel za kateterizaciju i drugo.

Na Osnovnu listu lijekova uvršteno je 14 novih lijekova: lijek za liječenje djece koja boluju od akutne limfoblastične leukemije (klofarabin), lijek za liječenje sarkoma (trabektedin), lijek za liječenje melanoma (vemurafenib), lijekovi za liječenje karcinoma bubrega (pazopanib i everolimus), lijek za liječenje karcinoma pluća (gefitinib), lijek za liječenje bolesnika s limfomima i multiplim mijelomom (pleriksafor), lijek za liječenje šećerne bolesti (liksisenatid), lijek za liječenje povišenih masnoća u krvi (fenofibrat+simvastatin), lijek za liječenje gljivičnih infekcija (mikafungin), lijek za liječenje HIV infekcija (maravirok), lijek za liječenje neutropenije u bolesnika s malignom bolesti (lipegfilgrastim), lijek za liječenje spastičnosti povezane s multiplom sklerozom ili ozljedom ili bolesti kralježnične moždine (tizanidin), lijek za liječenje makularne degeneracije (aflibercept).

Isto tako, uvrštena su još 77 oblika generičkih paralela i dodatnih oblika postojećih lijekova na listi. Nadalje, na Osnovnoj listi lijekova proširena je indikacija uz lijek adalimumab koji se može primjenjivati i za liječenje djece koja boluju od Crohnove bolesti.

Za ukupno 205 oblika lijekova prihvaćen je prijedlog za sniženje cijene. Na Osnovnoj listi lijekova uz suglasnost Ministra zdravlja odobreno je povišenje cijena za ukupno 8 oblika lijekova.

Na Dopunsku listu stavljeno je 5 novih lijekova: lijek za liječenje akutnog proljeva u djece do 30 mjeseci starosti (racekadotril), lijek za liječenje šećerne bolesti (dapagliflozin), lijekovi za liječenje kronične opstruktivne plućne bolesti - KOPB (flutikazonfuorat+vilanterol i aklidinijev bromid), lijek za liječenje Menierovog sindroma (betahistin). Isto tako, na Dopunsku listu lijekova uvršteno je 9 oblika generičkih paralela i dodatnih oblika postojećih lijekova na listi. Na Dopunskoj listi lijekova proširena je indikacija uz lijek ivabradin koji se može primjenjivati i za liječenje kroničnog zatajenja srca. Za ukupno 30 oblika lijekova prihvaćen je prijedlog za sniženje cijene, od toga je 18 oblika promijenilo status iz Dopunske na Osnovnu listu lijekova. Zavojni materijal uvršten je također na liste lijekova s utvrđenim cijenama, ukupno 47 na osnovnu i 10 na dopunsku listu. Utvrđen je i novi Popis posebno skupih lijekova.

Odlučeno je i da će pedijatri i liječnici obiteljske medicine pratiti uhranjenost djece, pa se u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece i obiteljske medicine uvodi "Panel rasta i uhranjenosti djeteta“, usmjeren na dodatno praćenje sve više zabrinjavajuće pretilosti, ali i neuhranjenosti kod djece. Uz to panel se može koristiti i za praćenje rasta djece s nekim kroničnim bolestima koje ugrožavaju ili čine rizik za optimalan rast i uhranjenost. Vođenje ovog panela predstavljat će ujedno i pokazatelj kvalitete rada liječnika obiteljske medicine i pedijatara.

VLM

Foto: Robert Anić/PIXSELL