Ministarstvo socijalne politike i mladih dodjeljuje sredstva za projekte usmjerene podršci obitelji i pravima djece

Najveći iznos koji će se moći ostvariti po pojedinom projektu je 50.000 kuna, uz uvjete koje udruge-prijavitelji moraju ispuniti vezano uz transparentno i uredno poslovanje koje će jamčiti održivost i uspjeh ugovorenih projekata

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su programski usmjerene na unapređenje i zaštitu prava djece i podrške obitelji da se prijave za financijsku podršku partnerskim projektima usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece.
Udruge sukladno ovom natječaju, mogu prijaviti projekt u partnerstvu s organizacijama civilnog društva, strukovnim udrugama, školama, fakultetima, centrima za socijalnu skrb, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili ostalim javnim institucijama. Naglasak natječaja je na podizanju kapaciteta i razvoju socijalnih vještina, psihosocijalnoj pomoći i savjetovanju djece i jednoroditeljskih obitelji, neposrednom radu s djecom, podizanju roditeljskih kompetencija kao i na javnom zagovaranju u svrhu podrške obitelji.
Najveći iznos koji će se moći ostvariti po pojedinom projektu je 50.000 kuna, uz uvjete koje udruge-prijavitelji moraju ispuniti vezano uz transparentno i uredno poslovanje koje će jamčiti održivost i uspjeh ugovorenih projekata.
U svrhu koordiniranog i strateškog planiranja ulaganja na ovom području, ovaj natječaj objavljuje Ministarstvo socijalne politke i mladih u suradnji s Uredom Vlade RH za udruge, a važnu podršku u provedbi natječaja te budućem praćenju i vrednovanju ugovorenih projekata daju četiri regionalne zaklade, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.
Detaljne upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih (www.mspm.hr) i regionalnih zaklada kao provedbenih tijela u ovom Natječaju (www.zamah.hr; www.civilnodrustvo-istra.hr; www.zaklada-slagalica.hr; www.zaklada-dadic.hr).
Očekuje se da će se kroz ovaj natječaj osnažiti partnerstva udruga i ostalih lokalnih dionika u unapređenju i zaštiti prava djece i podrške obitelji, te osigurati uravnotežena teritorijalna rasprostranjenost projekata usmjerenih promicanju i zaštite prava djece i podršci obitelji u Republici Hrvatskoj.
In-Portal

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL