Udruga 'Bolje sutra': Naš program je dostojanstven život osoba s invaliditetom

U srednjim školama Koprivnice udruga provodi projekt "Senzibiliziranje srednjoškolaca o osobama s invaliditetom u lokalnoj zajednici“, a uz ostalo su u suradnji s lokalnom vlašću prilagodili okoliš, naime uklonili su oko 70 posto urbanističkih i arhitektonskih barijera

Udruga je osnovana 2003. godine s ciljem poboljšanja kvalitete življenja osoba s invaliditetom. Članstvo udruge čine osobe s tjelesnim invaliditetom, članovi obitelji osoba s invaliditetom, stručnjaci, podupirući članovi i volonteri. Od samog početka aktivnosti su bile usmjerene na promjenu svijesti građana bez invaliditeta o potrebama osoba s invaliditetom. Aktivnostima koje provode u suradnji s lokalnom vlašću prilagodili su okoliš, naime uklonili su oko 70 posto urbanističkih i arhitektonskih barijera u Gradu Koprivnici. Vizija udruge je stvaranje sustava izjednačenih uvjeta i mogućnosti, poštivanje prava, uvažavanje potreba, mogućnosti te dostojanstva osoba s invaliditetom.

Bitna je i ravnopravnost spolova

Posebnu pozornost udruga, koja ima simbolično ime "Bolje sutra“, pridaje mladima s invaliditetom, a većinu članstva čine mlade žene s invaliditetom.

- Ravnopravnost spolova u udruzi od izuzetne je važnosti stoga muški članovi u udruzi nisu zakinuti. Sportsko ribolovno natjecanje udicom na plovak za osobe s invaliditetom koje se svake godine održava na ribnjacima "Rasinja“  pored Koprivnice prilagođeni su za osobe s invaliditetom. Marija Mraz, predsjednica udruge 'Bolje sutra'Natjecatelji, njih 30-ak, bori se za najveći ulov. I kao svako sportsko natjecanje i ovo se odvija po pravilima Sportsko ribolovnog Saveza Hrvatske osim što natjecatelji koji su u kolicima ili im nedostaje dio ili cijela ruka mogu imati pomoćnika. Udruga kroz ove aktivnosti potiče tzv Korporativno volontiranje. To je novi trend u volontiranju u kojem se  zaposlenici potiču na volontiranje i kroz koje se pomaže neprofitnome sektoru i doprinosi razvoju zajednice. Prilikom natjecanja volontiraju policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-križevačke i Policijske postaje Koprivnica u svoje radno vrijeme – rekla nam je predsjednica udruge Marija Mraz.

Senzibiliziranje zajednice o pravima OSI

U srednjim školama Koprivnice udruga provodi projekt "Senzibiliziranje srednjoškolaca o osobama s invaliditetom u lokalnoj zajednici“. Ovaj projekt financira Regionalna zaklada za lokalni razvoj Zamah u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Udruzi je ovaj Projekt odobren na natječaju–Društveni kapital zajednice za 2013 Regionalne zaklade Zamah. Na aktivnostima se koristila brošura Bonton u svakodnevnoj komunikaciji s osobama s invaliditetom. Ciljevi koji se postižu provedbom ovog projekta su povećanje senzibiliteta prema osobama s invaliditetom kod srednjoškolaca u Koprivnici te stvaranje jednakih mogućnosti i uključenosti u život lokalne zajednice osoba s invaliditetom-izjavila je tajnica udruge Nataša Friščić koja vlastitim iskustvom i  optimizmom senzibilizira mlade o različitosti i toleranciji prema različitosti.

Udruga je inicijator i koordinator Programa "Od vrata do vrata“ u Koprivnici  prijevoza građana s invaliditetom u Koprivnici. To znači da prilagođeno kombi vozilo prevozi sve građane s invaliditetom po tzv. subvencioniranoj cijeni: dvije trećine cijene snosi Grad Koprivnica a ostatak snosi korisnik. Program su građani odlično prihvatili, posebno stoga što uvjet za korisnike prijevoza nije članstvo u udruzi. Ova usluga značajno je podigla kvalitetu života osoba s invaliditetom u Koprivnici iz razloga što je još  jedan element neovisnog življenja u Koprivnici zadovoljen. Udruga je koordinator ovog Programa.

Želite li biti član ili korisnik neke od socijalnih usluga koju pruža udruga, nazovite broj Udruge osoba s invaliditetom  "Bolje sutra“ Grada Koprivnice na tel. 048-642-066

Piše: Božica Ravlić