Anka Slonjšak: Policijsko postupanje prema osobama s invaliditetom

U sklopu projekta "Polic i ja – razgovori u društvu" u organizaciji Policijske akademije na temu "Uloga policije u suvremenom društvu“ gostovala je Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom.

Pravobraniteljica je tijekom predavanja govorila o osobama s invaliditetom i policiji u svakodnevnom životu. Informirala je polaznike Policijske akademije i djelatnike MUP-a o instituciji pravobranitelja za osobe s invaliditetom, govorila o specifičnostima i položaju osoba s invaliditetom u RH te iskustvima Ureda u suradnji s policijom. Inače, Ured pravobraniteljice osoba s invaliditetom s policijom surađuje na raznim područjima.

Prometna policija s Uredom surađuje na području sigurnosti na cestama i osiguranju parkirnih mjesta. Suradnja se razvija i u slučajevima suzbijanja svih vrsta nasilja, poput nasilja okoline, vršnjačkog ili obiteljskog, kao i u području izmjena novih propisa.

Pravobraniteljica se posebno osvrnula na problematiku vezanu uz policijsko postupanje prilikom intervencije u slučajevima koji uključuju osobe s invaliditetom te iznijela određene prijedloge poboljšanja u radu policije kad su osobe s invaliditetom žrtve nasilja. Savjetovala je budućim policijskim službenicima da se u takvim situacijama posavjetuju s udrugama na lokalnoj razini jer one zapravo mogu koristiti policiji kao produžena ruka pri obavljanju osjetljivih poslova.

"Kod prikupljanja obavijesti o događaju, ukoliko je žrtva osoba s invaliditetom, potrebno je uzimati u obzir posebnosti svake vrste oštećenja te izvršiti određene prilagodbe u komunikaciji. Primjerice, osobi s oštećenjem sluha potrebno je osigurati tumača znakovnog jezika ili pisano izražavanje, gluhoslijepim osobama tumača znakovnog jezika, razumljivu govornu komunikaciju ili Braillevo pismo za slijepe osobe. Neophodno je pažljivo i strpljivo slušanje i razumijevanje za osobe s govornim teškoćama, a osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjem potrebno je pružiti mogućnosti pojednostavljenog komuniciranja, pružiti priliku da samostalno priopće sve obavijesti relevantne za utvrđivanje počinjenog nasilja i u tome im pružiti potrebnu podršku, bilo od strane samog policijskog službenika ili osobe od njezinog povjerenja“, objasnila je pravobraniteljica. „Ova pravila potrebno je primijeniti kod postupanja svih institucija navedenih u protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, ali i u drugim slučajevima kod prijave kaznenog djela nad osobama s invaliditetom, kao i kod postupanja centara za socijalnu skrb, zdravstvenih ustanova, pravosudnih tijela“, dodala je.

Pravobraniteljica je naglasila kako policijski službenici danas moraju biti informirani, spremni educirati se i biti upoznati sa širokim dijapazonom problematike osoba s invaliditetom.

"Potrebna su određena znanja kako osobu s invaliditetom staviti u vozilo kako se ne bi prouzročile još veće ozljede i oštećenja. Stoga je nužno omogućiti prilagođen prijevoz i osigurati upotrebu ortopedskih pomagala.“

Posebnu pozornost skrenula je na policijsko ispitivanje osoba s invaliditetom, osobito onih s intelektualnim teškoćama.

"Osobe s invaliditetom često su ovisne o počinitelju, najčešće u slučajevima obiteljskog nasilja, i toga su svjesne, zbog čega ne žele otkriti počinitelja. Stoga im je neophodno omogućiti da neometano i bez straha u odvojenim prostorijama, bez nazočnosti počinitelja nasilja priopće sve što je relevantno za utvrđivanje počinjenog nasilja“, istaknula je Slonjšak.
Pravobraniteljica je upozorila na razlike između vidljivog i nevidljivog, tjelesnog i intelektualnog oštećenja, a osvrnula se i na zakone koji osiguravaju temeljna ljudska prava za osobe s invaliditetom i osnovni su preduvjet za uključivanje u život društvene zajednice.

"Pristupačnost za osobe s invaliditetom je temeljno ljudsko pravo, ako nije osigurana pristupačnost, osoba s invaliditetom ne može koristiti ni policijsku, ni medicinsku, ni pravnu, ni trgovačku, ni bilo koju drugu uslugu. Društvo je to koje stvara invaliditet...„

In-Portal