Apsurd: Zapreka zapošljavanju osoba s invaliditetom je i dokazivanje invaliditeta

Pravobraniteljica za OSI ukazala je na učestalu praksu u postupanju inspekcijskih službi na prijave o nepoštivanju prednosti pri zapošljavanju koje rješenja o tjelesnom oštećenju ne priznaju kao dokaz invaliditeta čak i u slučajevima kada se radi o visokim postocima tjelesnog oštećenja

 

Slijedom brojnih upita i pritužbi ne samo osoba s invaliditetom, nego i poslodavaca, institucija i tijela u svezi primjene novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13), Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, sa suradnicima je održala zajednički sastanak s Tatjanom Dalić, pomoćnicom ministra rada i mirovinskog sustava i suradnicom i dr. Lidijom Hrastić Novak, v.d. ravnateljicom Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i suradnicama.

Pravobraniteljica je ukazala na zapreke na koje nailaze osobe s invaliditetom u ostvarivanju prava na prednost pri zapošljavanju od kojih je najveća pitanje dokazivanja invaliditeta. Predstavnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, istaknuli su da se u prijelaznom periodu, tj. dok se to pitanje ne uredi normativno i institucionalno (početkom 2015. kada je predviđena primjena pravilnika i uspostava jedinstvenog tijela vještačenja) trebaju uzimati u obzir dokazi koji su vrijedili do stupanja na snagu novog zakona što podrazumijeva i rješenja HZMO-a o tjelesnom oštećenju ako je ono jedini akt kojim dokazuju invaliditet.

Pravobraniteljica je spomenula učestalu praksu u postupanju inspekcijskih službi na prijave o nepoštivanju prednosti pri zapošljavanju koje rješenja o tjelesnom oštećenju ne priznaju kao dokaz invaliditeta čak i u slučajevima kada se radi o visokim postocima tjelesnog oštećenja, iako Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom jamči u odredbi ovo pravo. Ponovila je stajalište prema kojemu se zakonom treba urediti način utvrđivanja invaliditeta i preostale radne sposobnosti (imenovati javno pravno tijelo koje će provoditi postupak utvrđivanja invaliditeta na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja te donositi javno pravni akt kao dokaz invaliditeta). Dogovoreno je da će Ministarstvo rada i mirovinskog sustava održati operativni sastanak s inspekcijskim službama u cilju ujednačavanja postupanja u pogledu definiranja dokazivanja invaliditeta kod ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju u prijelaznom razdoblju.

Izvor: posi

 

Povezane vijesti