Zašto osobe s invaliditetom nisu ravnopravne na tržištu rada?

PITANJE: Anka F. (26) Poštovani, završila sam Ekonomski fakultet. Redovito se javljam na sve natječaje za zapošljavanje. Teško mogu prihvatiti činjenicu da u ovih tri godine koliko tražim posao nikada nisam bila odgovarajuća osoba za otvoreno radno mjesto...

...Kako da ostvarim svoje pravo kojim su poslodavci dužni dati prednost pri zapošljavanju osobi s invaliditetom koja zadovoljava sve tražene uvjete propisane natječajem? Kome se mogu obratiti kada mislim da su narušena moja prava? Bojim se da je razlog mojeg čekanja invaliditet koji poslodavci gledaju kao minus koji smanjuje moju radnu sposobnost. Namjerno ne želim navesti svoj invaliditet, jer on ne definira mene i moje sposobnosti.

ODGOVOR: Sukladno članku 10. stavak 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02, 33/05) poslodavci su dužni dati prednost pri zapošljavanju osobi s invaliditetom, pod uvjetom da ona ispunjava sve uvjete tražene oglasom ili natječajem. Međutim, ovakva obveza poslodavca odnosi se samo na poslodavce koji su obveznici tzv. kvotnog sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom, a to su isključivo „javni poslodavci“ (Tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, izvan proračunski fondovi, te pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji zapošljavaju dvadeset i više radnika. Da bi osoba s invaliditetom mogla ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju, osim ispunjavanja SVIH uvjeta traženih natječajem ili oglasom, također se mora, pred poslodavcem, jasno pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju. U slučaju sumnje u narušavanje prava prednosti pri zapošljavanju, osoba s invaliditetom treba poslodavcu uputiti prigovor/žalbu na odluku o odabiru kandidata, te o istome obavijestiti Državni inspektorat (Inspekciju rada), kao i Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom.

Damira Benc, dipl. iur.